Indskriv dit barn i grundskolen

Skal du indskrive dit barn i 0.-9. klasse i grundskolen i Hjørring Kommune.

For at indskrive dit barn i 0. - 9. klasse i grundskolen i Hjørring Kommune, skal du bruge selvbetjeningsløsning. Inden du foretager indskrivningen, bedes du kontakte distriktsskolen, som dit barn skal indskrives i, så I kan aftale, om du skal foretage indskrivning hjemmefra eller på et indskrivningsmøde.

Du skal bruge dit NemID, når du indskriver dit barn. Har du ikke et NemID, eller har du problemer med at få det til at fungere, kan du få hjælp på Den Digitale Hotline

For at kunne benytte selvbetjeningsløsningen skal du enten have forældremyndighed over det barn, du indskriver, eller være plejeforælder for barnet.

Indskriv dit barn i 0. - 9. klasse i grundskolen her