Special-SFO

Special-SFO er et fritidstilbud for elever, som er visiteret til specialklasser.

Elever i specialklasser har mulighed for at benytte special-SFO. Det er pædagoger fra specialklasserne, der står for SFO-tilbuddet.

Nyhed

Vi tilbyder fra 1.august 2023 tre moduler

Fra den 1. august 2023 kan du vælge mellem et heldagsmodul, et morgenmodul og et eftermiddagsmodul i Hjørringskolens special-SFO, så du kan vælge det modul, som passer dit barn og familieliv bedst.

Læs mere under åbningstider og priser.

 

I Hjørring Kommune arbejdes der ud fra den tanke, at alle børn har ret til gode og trygge rammer, der giver dem mulighed for at udvikle sig til robuste og livsduelige mennesker. Alle børn har evner og styrker, som kan udvikles i de gode fællesskaber, de indgår i, uanset fysiske, personlige eller sociale udfordringer.

Samarbejde og aktiviteter
Special-SFO er placeret der, hvor eleverne undervises i skolen. Special-SFO og skole – pædagoger, lærere og øvrige medarbejdere – samarbejder med forældrene om barnets udvikling, læring og trivsel. I special-SFO er der både aktiviteter, som personalet bestemmer og aktiviteter, som børnene selv vælger.

Der lægges vægt på at give børnene mulighed for at leve et sundt og aktivt liv – både fysisk og mentalt – og på at klæde børnene på til at være en del af samfundet ved at lære grundlæggende værdier som åbenhed, dialog og respekt.

Skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen for Hjørringskolen dækker også special-SFO. Hjørringskolen er den samlede organisatoriske enhed for alle specialklasser i Hjørring Kommune. Alle afdelinger ligger placeret på skoler i Hjørring by.

Special-SFO har åbnet alle skoledage fra kl. 6.30 til kl. 8.00 og igen fra kl. 15.00 til 16.30, fredage til kl. 16.00.

På hverdage som ikke er skoledage har special-SFO åbnet fra kl. 6.30 til 16.30, fredage til kl. 16.00.

Skolebestyrelsen for Hjørringskolen kan beslutte at udvide åbningstiden med en ½ time, så tilbuddet tilpasses de lokale forhold.

 

Vi tilbyder fra 1.august 2023 følgende tre moduler:

Heldagsmodul med feriemodul

 • På skoleuger er tilbuddet åbent fra kl. 6.30 til kl. 8.00 og fra kl. 15.00 til kl. 16.30, fredag til kl. 16.00.
 • På undervisningsfri dage er tilbuddet åbent fra kl. 6.30 til 16.30, fredag til kl. 16.00.

Morgenmodul med feriemodul 

 • På skoleuger er tilbuddet åbent fra kl. 6.30 til kl. 8.00.
 • På undervisningsfri dage er tilbuddet åbent fra kl. 6.30 til 16.30, fredag til kl. 16.00.

Eftermiddagsmodul med feriemodul

 • På skoleuger er tilbuddet åbent fra kl. 15.00 til 16.30, fredag til kl. 16.00.
 • På undervisningsfri dage er tilbuddet åbent fra kl. 6.30 til 16.30, fredag til kl. 16.00.

Special-SFO’en har ferielukket to uger i sommerferien.

Hvis du ønsker at indmelde dit barn i special-SFO eller ændre dit barns nuværende indmeldelsesforhold til udelukkende at omfatte morgenmodulet eller eftermiddagsmodulet, skal du henvende dig til skolens kontor.  Du kan udmelde eller ændre dit barns indmeldelsesforhold med en måneds varsel til den sidste dag i måneden

Special-SFO er et fritidstilbud for elever, som er visiteret til specialklasser:

 • A-klasser
 • K-klasser
 • K2-klasser (Højenehuset)
 • F-klasser
 • OK/G2-klasser

Du kan søge om en plads i special-SFO ved henvendelse til skolen og indmeldelse kan ske til den 1. i hver måned.

Bindingsperiode
Ved tilmelding til special-SFO binder man sig minimum for 2 måneder.

Udmeldelse
Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette skal ske ved henvendelse til skolen.

Priser 2024:

Heldagsmodul med feriemodul

 •   Pris :1.371 kr. pr. måned. Betalingen opkræves for 11 måneder. Du skal ikke betale for juli måned.

Morgenmodul med feriemodul

 • Pris: 1.005 kr. pr. måned. Betalingen opkræves for 11 måneder. Du skal ikke betale for juli måned.

Eftermiddagsmodul med feriemodul

 • Pris: 983 kr. pr. måned. Betalingen opkræves for 11 måneder. Du skal ikke betale for juli måned


Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling.

  Hvis du ønsker at indmelde dit barn i special-SFO eller ændre dit barns nuværende indmeldelsesforhold til udelukkende at omfatte morgenmodulet eller eftermiddagsmodulet, skal du henvende dig til skolens kontor.  Du kan udmelde eller ændre dit barns indmeldelsesforhold med en måneds varsel til den sidste dag i måneden.

 

Priser 2023:

Det koster 1.324 kr*. pr. måned at have dit barn indmeldt  i en special SFO.

* Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling.

 

Vi tilbyder fra 1.august 2023 følgende tre moduler:

Heldagsmodul med feriemodul

 •   Pris :1324 kr. pr. måned. Betalingen opkræves for 11 måneder. Du skal ikke betale for juli måned.

Morgenmodul med feriemodul

 • Pris: 966 kr. pr. måned. Betalingen opkræves for 11 måneder. Du skal ikke betale for juli måned.

Eftermiddagsmodul med feriemodul

 • Pris: 945 kr. pr. måned. Betalingen opkræves for 11 måneder. Du skal ikke betale for juli måned

.

  Hvis du ønsker at indmelde dit barn i special-SFO eller ændre dit barns nuværende indmeldelsesforhold til udelukkende at omfatte morgenmodulet eller eftermiddagsmodulet, skal du henvende dig til skolens kontor.  Du kan udmelde eller ændre dit barns indmeldelsesforhold med en måneds varsel til den sidste dag i måneden.

Special-SFO’en har lukket i weekender, helligdage, den 24. december,  og 5. juni (Grundlovsdag).

I special-SFO er der lukket 1-2 uger i skolernes ferie. På disse lukkedage tilbydes særlig feriepasning på enkelte afdelinger i Hjørring Skolen.

Søskendetilskud
Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner: dagpleje, vuggestue, børnehave, integreret institution, SFO og special-SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser.

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret.

Du får automatisk søskendetilskud, så du behøver ikke at søge om det

Økonomisk fripladstilskud
Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i
special-SFO.

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud og beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen på:

Dagtilbudssekretariatets selvbetjeningsportal

Læs mere om økonomisk fripladstilskud

Socialpædagogisk friplads
Du kan som forælder søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i special-SFO er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.

Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du ansøge om økonomisk fripladstilskud.

Læs mere og søg om socialpædagogisk fripladstilskud