Væresteder

”Det Røde Hus” i Hjørring og ”Værestedet” i Hirtshals” er kommunale anonyme dagtilbud for Hjørring Kommunes mest udsatte borgere over 18 år

Værestederne er åbne tilbud uden personregistrering og behandling og et alternativ til det rå liv på gaden. Her finder du tryghed, støtte, omsorg og et socialt fællesskab med ligestillede.
Her kan du komme ind og få gratis kaffe, te og saft, og derudover er der mulighed for at købe morgenmad og frokost.
Naturen indgår i værestedernes aktiviteter året rundt fx lave mad over bål, gåture i skov og ved strand samt udflugter.

Målgruppe

Vores målgruppe er aktive stofmisbrugere, men her kommer også tidligere misbrugere, borgere i substitutionsbehandling, hjemløse samt mennesker med psykiske udfordringer. Desuden har vi borgere, som kommer fra kriminelle miljøer og tidligere indsatte. Pårørende er  velkomne, dog skal de være over 18 år.

Personalet i værstederne spænder vidt og er tværfagligt sammensat. Vores teams består af pædagoger og social- og sundhedsassistenter.

Pjece: Væresteder i Hjørring Kommune (pdf)

"Det Røde Hus" er også base for:

Substitutionsudlevering
Bostøtteafdelingen
Det Opsøgende Team
Vejlederteamet

Der vil være sociale aktiviteter, såsom ture ud af huset, kreative hobby-projekter, julefrokost m.m. Der er også mulighed for at bruge vores to computere, og personalet støtter gerne med hjælp til at komme på NemID, Netbank eller andre ting.

Morgenmad og frokost:
Hjørring: morgenmad kl. 8.30-10.30 og frokost kl. 12.00-12.30.
Hirtshals: morgenmad kl. 9.00-11.00 og frokost kl. 12.30-13.00.

Der er mulighed for at du kan medbringe din hund, den skal dog være ude og i snor.

Faciliteter

 • Poolbord
 • Computere
 • Massagestol
 • Vaskemaskine (vaskemiddel medbringes)
 • Tørretumbler
 • Badefaciliteter ("Det Røde Hus")
 • Brætspil ("Det Røde Hus")
 • Låne telefon (til offentlige instanser)

Husregler for "Det Røde Hus" og "Værestedet" i Hirtshals

 • Vi taler MED hinanden og ikke OM hinanden.
 • Ikke alle har samme mening som dig. Det er OK at være forskellige.
 • Ingen råberi. Tal ordentligt og dæmpet.
 • Ingen tyveri.
 • Ingen form for vold eller trusler tolereres.
 • Der må ikke handles eller byttes på matriklen.
 • Ingen stoffer, alkohol eller våben på matriklen.
 • Medicin (inkl. lægeordineret) må ikke indtages på matriklen.
 • Indbyrdes konflikter skal ikke foregå på matriklen.
 • Kun én på toilettet ad gangen.
 • Der er mulighed for at låne skabe til opbevaring af personlige ejendele. Nøglen skal afleveres ved personalet efter ejendelene er låst inde. Al opbevaring sker på eget ansvar.
 • Der er mulighed for at låne husets telefon til offentlige instanser, læge, tandlæge, kommune m.m.
 • Bestiller man frokost/middagsmad, bliver man noteret for dette. Dette gælder også hvis man udebliver eller fortryder (som vedtaget ved husmøde).

Ledelse og medarbejdere accepterer ikke brud på husets regler.
Brud på ovenstående husregler vil medføre tænkepause eller karantæne.

Vi arbejder ud fra værestedstanken, som er et fælles værdigrundlag for landets væresteder. Du kan se mere på www.vaeresteder.dk

Vi arbejder i værestedet med at skabe et trygt, tillidsfuldt og omsorgsfuldt miljø og skabe en relation til den enkelte borger. Vi forsøger også at skabe rum til at borgerne kan være kreative i fællesskab og deltage I forskellige sociale arrangementer.

 Vi tilbyder et “frirum” fra det rå liv på gaden. Det er et sted, hvor den enkelte borger har mulighed for at skabe sig et netværk og få følelsen af at være i et fællesskab med ligestillede.

Et værested er et beskyttelsesrum – et fristed fra såvel gadens rå miljø som fra behandlernes og myndighedspersonernes krav og forventninger. Men værestedet rummer også nye muligheder og veje for det enkelte menneske.

Værestedet er ofte både indgangsdør og udgangsdør i forhold til den samlede indsats, men kan også have mere permanent karakter for den enkelte; derfor skal værestedet kunne yde beskyttelse og støtte i respekt for personens unikke livssituation og behandle alle lige på forskellig vis.

Værestedet betyder mere sammenhæng i den enkeltes hverdag. Ligesom værestedet bygger bro mellem forskellige aktører og instanser i samfundet og det enkelte menneske.

Værestedet er det væksthus, hvorfra man - i sit eget individuelle tempo og ud fra sine individuelle personlige kompetencer - kan få hjælp til at forbedre sin livssituation via ”De Små Skridts Metode”. Derfor tilstræbes det, at stedet ud fra en vurdering af brugernes ressourcer indeholder aktiviteter, der kan give indhold i den enkeltes hverdag, medvirke til at fastholde og udvikle sociale og andre færdigheder, give nye perspektiver på livet eller kan bidrage til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Den særlige samværsform i ”fællesskabsfamilien” på værestedet danner grundlaget for skabelsen af det beskyttede vækstmiljø og etableringen af et personligt netværk. Ingen er usynlige på værestedet, der også fungerer som et socialt træningslokale.

På værestedet inddrages man i beslutninger og praktiske opgaver efter lyst og evne. Det er vigtigt, at inddragelsen er reel og følges af reelle, meningsfulde ansvarsområder. På værestedet involveres alle, og der tages behørigt hensyn til de svageste så yderligere udstødelse mindskes.

På værestedet gælder det, at ”ingen får lov til at gå i hundene i ubemærkethed”. Man drager omsorg – både socialt, mentalt og fysisk. Omsorgen er ikke kun skadesreducerende men også fremmende for den enkeltes sundhed og muligheder for et bedre liv.

Et værested er rummeligt, men kan ikke rumme alt. Derfor er det essentielt, at værestedet selv har indflydelse på brugergruppens sammensætning samt værestedets aktiviteter. For at skabe rum og plads til alle har ”Det Røde Hus” og "Værestedet" i Hirtshals husregler, som skal overholdes – personalet vil informere om disse ved besøg.

Åbningstider og kontaktoplysninger

"Det Røde Hus"
Dronningensgade 31
9800 Hjørring
Værestedet ligger lige over for Hjørring Banegård.

Tlf.: 98 91 15 97
Send mail - klik her     

Åbningstider:
Man.: kl. 8.30-13.30
Tirs.: LUKKET
Ons.-fre.: kl. 8.30-13.30
Lør.: LUKKET
Søn.: LUKKET

Med forbehold for sygdom, arrangementer ud af huset, kurser og ferie.

"Værestedet" i Hirtshals
N.C.Jensengade 2B
9850 Hirtshals

Tlf.: 72 33 57 15
Send mail - klik her     

Åbningstider:
Man.-ons.: kl. 9.00-14.00
Tors.: LUKKET
Fre.: kl. 9.00-14.00
Lør.-søn.: LUKKET

Med forbehold for sygdom, arrangementer ud af huset, kurser og ferie.

Afdelingsleder
Rikke Gaardsted Hoff
Tlf.: 41 93 73 35