Støtte til køb af bil

Har du en funktionsnedsættelse, der påvirker din evne til at færdes i hverdagen? Så kan du søge om tilskud til køb og/eller særlig indretning af bil.

Hvis du har svært ved at komme rundt og bevare normale hverdagsaktiviteter, har du mulighed for at søge efter hjælp, såsom tilskud til transportmidler og/eller særlig indretning.

Sagsbehandlingstid - klik her

Ansøgning til støtte til køb af bil og/eller særlig indretning kan ske via nedenstående linket til højre på siden.

Alternativt kan ansøgning sendes til:

Hjørring Kommune
Myndighed Hjælpemidler
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

For at kunne få støtte til køb af bil og/eller særlig indretning skal du have en varig funktionsnedsættelse og i øvrigt opfylde kriterierne for bevilling.
Før en funktionsnedsættelse regnes som værende varig skal alle behandlingsmuligheder være udtømt.

Hvis du ikke er permanent kørestolsbruger skal du altid deltage i en gangtest. Der vil desuden blive indhentet en særskilt lægeerklæring/speciallægeerklæring som en objektiv dokumentation.

Nedenstående kan hver for sig eller samlet have en betydning for vurderingen af, om der ydes støtte til køb af bil og/eller særlig indretning:

 • Gangfunktion
 • Selvhjulpenhed
 • Arbejdsmæssige forhold
 • Uddannelsesmæssige forhold
 • Trivselsmæssige forhold
 • Sociale forhold
 • Familieforhold
 • Boligforhold (hvis man har bosat sig langt fra offentlige transportmidler, så beretter det ikke i sig selv til bevilling)
 • Kørselsbehov (det skal være af stort omfang)

Hvis du får tilbudt ydelsen vil det inkludere:

 • Rådgivning og vejledning i forhold til køb af bil
 • Bevilling af særlig indretning eventuelt på baggrund af påtegning i kørekort
 • Afprøvning af bil
 • Fritagelse for afgifter
 • Reparationer af særlig indretning
 • Køreprøve/kørekort

Du får desuden tilbudt et lån til køb af billigste egnede bil. Den almindelige låneramme udgør max 187.000 kr., hvoraf du som udgangspunkt skal tilbagebetale 50% (afhængig af din indkomst). Resten afskrives over den 8-årige løbetid. Ved særlige tilfælde, kan der ydes supplerende støtte udover den almindelige låneramme - læs mere om dette i kvalitetsstandarden.

Vær opmærksom på, du selv skal betale driftsomkostninger vedrørende bilen, såsom kasko- og ansvarsforsikringer, benzin/diesel og mulige reparationer mv. - der er dog mulighed for at søge om tilskud til reparation af særlig indretning.