Behandling af alkoholmisbrug

Har du eller en af dine nærmeste et problem med alkohol?
Få rådgivning og vejledning gennem en uforpligtende samtale

Er du fyldt 18 år, og ønsker du hjælp til at kontrollere dit misbrug? Så har du mulighed for at ansøge om forskellige kommunale behandlingstilbud.

Formålet med indsatsen er, at du så vidt muligt bliver i stand til at tage vare på dig selv og leve et godt og selvstændigt liv. Det kan betyde reducering af dit misbrug, stabilisering eller måske at du bliver helt alkoholfri.

Ved ansøgning er der op til 14 dages behandlingsgaranti 

Der er mulighed for at ansøge om forskellige behandlinger ved kommunen:

Rådgivning og vejledning

Har du spørgsmål, bekymringer eller brug for information om rusmiddelforbrug eller misbrugsbehandling? Så kan du henvende dig til Misbrugsteamet

Ansøgning om behandling

Ønsker du hjælp til et misbrug? Så kan du henvende dig til Misbrugsteamet og aftale en tid til udredning med en socialfaglig rådgiver. Udredning er samtale(r) med rådgiveren om dit forbrug, og hvad de betyder for din hverdag. I vil snakke om dine mål for forløbet samt eventuelle ønsker til behandlingstilbuddet.

Afgørelsen om behandling sendes skriftligt.

Anonym behandling

Ønsker du anonym behandling for dit alkoholmisbrug? Så kan du tage kontakt til Rusmiddelcenter Hjørring og aftale tid til udredningssamtale. Den vil blive afholdt på en måde, så din anonymitet sikres. 

Ambulant behandling

Tilbydes hvis du har et moderat misbrug, og du ønsker at blive stoffri. Formålet kan også være minimering af skader ved misbrug. Under dele af forløbet vil der være hjemmearbejde.

Ambulant behandling - individuelle samtaler

Du kommer som oftest til samtale 1-2 gange om ugen. Varigheden er cirka en time, men kan variere efter behov. Hvis det ønskes (og er hensigtsmæssigt) kan pårørende inddrages i forløbet.

Dagbehandling

Et forløb der er målrettet den yngre, voksne. Du skal have et omfattende misbrug samt et behov for en helhedsorienteret behandlingsindsats. Formålet med dagbehandling er at støtte dig i at få en mere stabil tilværelse, med ophør eller reduktion af dit misbrug. Du kan også benytte dig af tilbuddet, hvis du har behov for en form for efterbehandling.

Døgnbehandling

Tilbydes dig, der har et omfattende og komplekst misbrug. Inden du kan godkendes til døgnbehandling skal ambulant behandling og dagbehandling være afprøvet - medmindre der er et åbenlyst behov. Som udgangspunkt er der tre faser:

  • Afgiftningsforløb (typisk på forsorgshjem/egen læge)
  • Primær behandlingsforløb
  • Udslusningsforløb (tilrettelægges ud fra en individuel vurdering)

Anonym behandling af alkoholmisbrug

Rettet mod dig, der har et behandlingskrævende alkoholmisbrug. Indsatsen er ambulant, og tilbydes derfor individuelt.

Anonym rådgivning og vejledning

Har du spørgsmål, bekymringer eller et behov for oplysninger om alkoholmisbrug? Så har du mulighed for at få professionel rådgivning og svar på dine spørgsmål.

Omfang og varighed fastsættes individuelt. Det afhænger af, om der bevilges ambulant behandling, dagbehandling eller døgnbehandling.

Behandlingstilbud vil dog altid være tidsbegrænsede. Ambulant behandling, dagbehandling og anonym behandling kan maksimalt bevilges for 12 uger ad gangen.

Bliver du visiteret til misbrugsbehandling, har du ret til at få behandlingen i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud, end det Hjørring Kommune har visiteret til. Valget kan dog begrænses, hvis din fysiske eller psykiske tilstand taler til fordel for sådan en begrænsning.

Ønsker du at gøre brug af en anden leverandør, skal du besøge www.tilbudsportalen.dk. Her ligger de godkendte leverandører, du kan vælge imellem.

Behandling for alkoholmisbrug er gratis

Misbrugsteam Hjørring

Østergade 56
9800 Hjørring

Tlf.: 72 33 50 28
Tlf.: 72 33 50 65
Tlf.: 72 33 50 84
Hverdage fra kl. 9.00 til 12.00

Skriv til Misbrugsteam Hjørring

Rusmiddelcenter Hjørring

Østergade 56
9800 Hjørring

Tlf.: 72 33 55 50 
hverdage kl. 9.00 - 12.00

Åbningstider
man. og ons. kl. 8.00 - 15.00
tirs. og tors. kl. 8.00 - 16.30
fredag kl. 8.00 - 13.00

Skriv til Rusmiddelcenter Hjørring