Ledsageordning for synshandicappede over 67 år

Dansk Blindesamfund tilbyder gratis ledsageordning til dig som er blind eller stærkt svagtseende og over 67 år.

Hvis du er fyldt 67 år, og er blind eller stærkt svagsynet, kan du kan få 7 timers ledsagelse om måneden med mulighed for opsparing.

Du vælger selv, hvilke aktiviteter du har brug for en ledsager til.

Du har mulighed for selv at pege på en ledsager, eller du kan lade DUOS finde én til dig.

Ordningen er finansieret gennem finansloven med Socialstyrelsen som tilsynsmyndighed. Det er Dansk Blindesamfund, der visiterer til ordningen.

Kontakt

Dansk Blindesamfunds visitationsmedarbejdere

Tlf.: 69 16 16 58 fra mandag til fredag kl. 9-15.

Send en mail - klik her