Flexhandicapkørsel

Har du et bevægelseshandicap og kan du ikke bruge det kollektive trafiksystem? Så kan du gøre brug af flexhandicapkørsel.

Formålet med ydelsen er, at du bliver i stand til at fungere i hverdagen og deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med kommunens andre borgere.

Sagsbehandlingstid - klik her

Du ansøger om Flexhandicapkørsel online ved at benytte vores selvbetjeningsløsning i den grønne kasse til højre på siden.

Har du brug for hjælp til at udfylde den digitale ansøgning, kan du ringe til Den Digital Hotline på 70 20 00 00, som kan udfylde den for dig.

Du har mulighed for at benytte dig af ydelsen hvis du:

  • har fast bopæl i Hjørring Kommune
  • er fyldt 16 år
  • ved egen eller personlig medhjælp ikke kan bruge almindelige, offentlige, kollektive transportmidler
  • er svært bevægelseshæmmet, fx kørestolsbruger eller hvis du bruger gangbukke, rollator m.m.
  • er blind eller svagtseende, hvor synet er nedsat til 6/60 eller derunder

Hvis du bor langt fra bus/rutebilstoppested eller du ikke kan orientere dig pga. psykisk handicap kan du ikke gøre brug af flexhandicapkørsel.

Har du brug for ekstra tid ift. hjælp ved ind- og udstigning, afhentning ved gadedør eller lignende kan du få tildelt dette. Du kan også få visiteret en gratis ledsager, som dog skal kunne hjælpe og ikke selv have brug for hjælp.

Vær opmærksom på, du ikke må have en tilstand, som kræver at transporten skal ske på båre eller via anden specialtransport, som bør klares af et redningskorps.

Ordningen giver dig kørsel til fritidsaktiviteter, familiebesøg, indkøb, kulturelle arrangementer mv. Du kan blive kørt fra dør til dør i gaveniveau alle ugens dage hele døgnet. Flexhandicapkørsel tilbyder maks 104 ture om året.

Indsatsen tilbyder dog ikke kørsel til behandling, terapi o.lign., hvor kørslen er dækket af en anden lovgivning, f.eks. sundhedsloven.

Skal du køres til behandling på sygehus skal du tage kontakt til Kørselskontoret på tlf. 97 64 80 30.

Aktuelle priser finder du på Nordjyllands Trafikselskab.

Find priser på Flexhandicapkørsel - klik her

Telefontid 09.00 - 13.00

Borgerservice
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring