Botilbud for udviklingshæmmede

Læs mere om Hjørring Kommunes botilbud til udviklingshæmmede borgere her. Botilbuddene er målrettet borgere fra 18-års alderen, som er udviklingshæmmede.

Økonomi

Der betales indskud ved indflytning. Der kan søges boligydelse. Derudover betaler den enkelte beboer sin andel af fællesudgifter til kost, vedligeholdelse osv.

Visitation

Ved ansøgning om botilbud kan rettes henvendelse til Myndighed Handicap. Ansøgning om botilbud behandles af Handicapområdets tværfaglige visitationsudvalg. Støtten ydes efter Lov om Social Service §85 til bostøtte i form af socialpædagogisk og praktisk bistand i eget hjem.

Sagsbehandling kan forventes indenfor 12 uger