Yderligere information

Links til yderligere information om socialpsykiatri fra
Hjørring Kommune såvel som eksterne virksomheder

Her finder du alle nødvendige kontaktoplysninger på medlemmerne af Hjørring Handicapråd:

Hjørring Handicapråd

Ved Kriminalforsorgen finder du informationer omkring hvad PSP-samarbejdet (samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri) kan gøre for borgere, der har behov for hjælp, men som ikke falder klart ind under et myndighedsområde som f.eks. lovovertrædere, patienter i psykiatrien eller brugere i socialsektoren.

 Ved Handicapkonventionen finder du informationer omkring hvilke rettigheder, man som handicappet har i henhold til menneskerettigheder, frihedsrettigheder og grundrettigheder.

 Ved Hjørring Krisecenter finder du råd og vejledning, hvis du er en voldsramt kvinde med eller uden børn, som har været udsat for trusler, fysisk eller psykisk vold.

Ved Psykinfo finder du som patient, pårørende, studerende og flere alle de nødvendige råd, kontaktoplysninger og informationer om psykisk sygdomme og behandlingsmuligheder, som du søger.

Ved Blå Kors finder du informationer om, hvor man som hjemløs kan opsøge hjælp til få et liv med en fast bolig og en indkomst, bedre helbred og gode relationer til andre mennesker.

Ved Sind finder du blandt andet informationer omkring, hvad det vil sige at lide af en sindslidelse, og hvilke tilbud der findes for psykisk syge og deres pårørende landet over.

Ved Foreningen Bedre Psykiatri finder du råd og vejledning, hvis du kender én der har psykiske problemer. Det kan være som forældre, børn, venner, kollegaer eller andet.

Forsamlingsbygningen er aktivitetshus, som tilbyder rammerne og aktiviteter for alle Hjørring Kommunes frivillige sociale organisationer, førtidspensionister, pensionister og efterlønsmodtagere - i alle aldre.

Forsamlingsbygningen

Ved PsykiatriFondens Telefonrådgivning finder du viden om psykiske sygdomme.

Ved Livslinien finder du informationer, gode råd eller hjælp hvis du har selvmordstanker, er i krise, eller har det svært på andre måder.