Dagtilbud

I Hjørring Kommune er der flere cafeer og væresteder, der henvender sig til dig, uanset om du er i aktivt misbrug eller er clean/ædru

Samværs- og aktivitetstilbud

I Hjørring Kommune er der flere cafeer og væresteder, der henvender sig til dig, uanset om du er i aktivt misbrug eller er clean/ædru. Cafeerne og værestederne tilbyder samvær og kontakt med ligestillede. Cafeerne og værestederne er åbne tilbud, det betyder, at du ikke skal visiteres for at benytte tilbuddene.

Støtte- og kontaktpersonordningen - Det opsøgende Team

Området for Udsatte grupper tilbyder støtte- og kontakt til de allermest socialt udsatte og isolerede borgere med misbrug og hjemløshed.

Støtte- og kontaktpersonordningen er en midlertidig opsøgende og uvisiteret indsats med det formål at skabe kontakt med socialt udsatte borgere.

Vejlederteamet

Vejlederteamet er et socialpædagogisk tilbud til dig, der er eller har været i misbrugsbehandling, og som af forskellige årsager har vanskeligt ved at fastholde behandling.

Støtten har til formål at hjælpe dig med en afklaring af de forhold, der gør det vanskeligt for dig at fastholde eller gennemføre misbrugsbehandling og dermed støtte dig til at blive misbrugsfri.

Bostøtte

Formålet med bostøtten er, at du får din hverdag til at fungere trods dine særlige sociale vanskeligheder eller misbrug. Bostøtte er en midlertidig rehabiliterende socialpædagogisk indsats. Støtten ydes i form af praktisk pædagogisk støtte, støttende samtaler, økonomisk vejledning m.m.

Tilbuddet dækker hele Hjørring Kommune.