Botilbud for fysisk handicappede

Botilbud for fysisk handicappede retter sig til yngre fysisk handicappede og senhjerneskadede med behov for specialindrettede boligforhold

Målgruppe

Målgruppen er yngre fysisk handicappede og senhjerneskadede med behov for specialindrettede boligforhold. Støtten ydes efter Lov om Social Service §85 til bostøtte i form af socialpædagogisk støtte, pleje, praktisk bistand og ADL-træning. Der er døgndækning.

Økonomi

Der betales indskud ved indflytning. Der kan søges boligydelse. Derudover betaler den enkelte beboer sin andel af fællesudgifter til vedligeholdelse osv.

Visitation

Ved ansøgning om botilbud kan rettes henvendelse til Myndighedsafdelingen Handicapområdet (se kontaktinfo i boksen nedenfor). Ansøgning om botilbud behandles af Handicapområdets tværfaglige visitationsudvalg.

Sagsbehandling kan forventes indenfor 12 uger

Boligerne

Boligerne består af 5 specialindrettede lejligheder og fælles spise- og opholdsrum. Derudover er der et specialindrettet fælleskøkken. Botilbuddet er en integreret del af et boligområde med alle former for udlejningslejligheder.

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Eivind Grepperud eller Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet på Tlf.: 72 33 50 66

Kontakt

Myndighed Handicap

Tlf.: 72 33 50 67
man. - tirs. kl. 9.00 - 12.00
ons. lukket
tors. - fre. kl. 9.00 - 12.00

Skriv til Myndighed Handicap

Kontakt

Botilbuddet Buen

Buen 9
9800 Hjørring

Afdelingsleder:
Eivind Grepperud
Tlf.: 41 93 69 00