Hvorfor velfærdsteknologi?

Når vi indfører velfærdsteknologi er målet, at det skal give mere værdi for borgerne, for medarbejderne og økonomisk.

I Hjørring Kommune ønsker vi at gøre teknologi til en del af løsningen på vores velfærd nu og i fremtiden og arbejder således målrettet på at indføre teknologi som en måde at levere service til borgerne på.

Velfærdsteknologi kan være mange ting; skylle-tørre toiletter, videomøder, selvkørende støvsugere, telemedicin, spiserobotter, robotkatte osv.

Livskvalitet - at kunne selv

  • Velfærdsteknologierne skal medvirke til, at borgerne bliver selvhjulpne i dagligdagen og dermed opnår større frihed og livskvalitet.
  • Eksempelvis kan borgere, der får hjælp til toiletbesøg, måske klare det selv ved hjælp af et skylle-tørre toilet. Der er også stor værdighed i at kunne klare nedre hygiejne uden hjælp.
  • Desuden har det vist sig, at skylle-tørre toiletter giver en bedre personlig hygiejne og færre infektioner og hudproblemer.

Trivsel og arbejdsglæde

  • Det tilstræbes, at teknologierne medvirker til arbejdsglæde og et godt psykisk og fysisk og arbejdsmiljø med fx færre tunge løft og skader, hvilket fx loftlifte medvirker til.
  • En loftlift gør det fx muligt at få en borger ud af sengen og på badeværelset uden at overbelaste ryggen.

Innovation

  • Vi indgår i offentlige-private innovationsprojekter (OPI) med virksomheder og uddannelsesinstitutioner om udvikling og afprøvning af teknologiske løsninger. Det skal bidrage til en højere kvalitet i teknologierne og det skal komme borger og medarbejder til gode.

Bedre udnyttelse af ressourcer

  • Velfærdsteknologier skal medvirke til at effektivisere arbejdet og frigøre ressourcer til fx andre opgaver. Vi skal sikre os, at vi udnytter ressourcerne optimalt, så vi får mest mulig velfærd for pengene.
  • Eksempelvis har vi indført selvkørende støvsugere på ældrecentre og bo- og dagtilbud på handicapområdet som erstatning for manuel støvsugning. Det har medvirket til et bedre rengøringsniveau og dermed renere luft samtidig med, at personalet bruger mindre tid på støvsugning.
Velfærdsteknologi

Kontakt

Projektleder
Heidi Lynge Løvschall

Tlf.: 72 33 50 94
Send en mail

Projektleder
Stine Bro Børglum
Tlf.: 72 33 50 05
Send en mail

Projektleder
Katrine Guldager
Tlf.: 72 33 50 14
Send en mail

Projektleder
Michael Skovgaard Nielsen
Tlf.: 72 33 50 48
Send en mail

Læs mere om

Hjælpemidler