Aktivitetscentrene

Er du efterlønsmodtager, pensionist og har en nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne, kan du henvises til et af Hjørring kommunes aktivitetscentre.

Aktivitetscentrenes formål er at:

  • At skabe livskvalitet for borgeren ved at tilbyde en aktiv og meningsfuld hverdag for den enkelte i fællesskab med andre

Du kan deltage i aktiviteterne på et af kommunens tre aktivitetscentre som efterlønsmodtager eller pensionist, hvis du er begrænset i at deltage i et af de frivillige tilbud, der findes rundt om i kommunen. Det kan f.eks. være hvis du har svært ved at komme hen til et tilbud eller har brug for støtte eller en hjælpende hånd til at deltage.

Når du kommer hjem efter en dag på aktivitetscenteret, har du gode oplevelser med i bagagen og forhåbentlig fornyet energi. Bor du sammen med en ægtefælle, kan din deltagelse på et aktivitetscenterstyrke jeres samvær, da der naturligt bliver mere at tale om, når I har forskellige oplevelser i hverdagen.

Der kan indgå aktiviteter af både social, kulturel, kreativ og produktiv karakter samt aktiviteter der tager sigte på at vedligeholde og stimulere krop og psyke gennem bevægelse, træning og musik.

Aktiviteterne foregår i større eller mindre grupper.

Der er brugerbetaling på p.t. 16 kr. pr. dag. Den enkelte bruger betaler selv for mad og drikke, samt udflugter og materialer, der forbruges i forbindelse med aktiviteterne.

For at få en plads på et aktivitetscenter, kan du rette henvendelse direkte til det aktivitetscenter, som er tilknyttet dit område.

Du kan også få din hjemmehjælper, sygeplejerske eller pårørende til at kontakte aktivitetscenteret. Får du besøg af en forebyggelseskonsulent eller visitator, kan de også være behjælpelige med at tage kontakt til et aktivitetscenter.

Du vil herefter blive kontaktet af en aktivitetsmedarbejder. Sammen med medarbejderen finder du ud af, om aktivitetscenteret er det rigtige for dig, og evt. hvornår du kan begynde.

Læs mere om de enkelte aktivitetscentre