Sygehjemmeplejen

I kommunens hjemmepleje ønsker vi, at støtte borgerne i at blive eller forblive mest muligt selvhjulpne, samtidigt med at de svageste borgere sikres den nødvendige hjælp.

Vi har i mange år hjulpet kommunens borgere og har derfor god erfaring indenfor rehabilitering og hjemmepleje, lige som vi tilbyder ydelser af høj kvalitet.

Aktivitet

Vi ved, at det giver den bedste livskvalitet at være aktiv og uafhængig af hjælp fra andre - så vidt det er muligt. Vi støtter derfor vores borgere i at opretholde en aktiv dagligdag, bl.a. gennem vedligeholdelsestræning. Skulle der alligevel blive brug for hjælp til rengøring, tøjvask eller indkøb i form af varebestilling, hjælper vi også med det.

Omsorg

Vi respekterer de værdier, som vores borgere bygger deres liv og hverdag på. Det betyder, at vi tilrettelægger samarbejdet med den enkelte borger, så det passer til den enkeltes ønsker og behov. Gennem sparring med borgere og pårørende planlægger vi den mest fleksible og omsorgsfulde hjælp.

Pleje

Vi tror på, at alle borgere gerne vil kunne klare sig selv længst muligt. Hvis der på et tidspunkt opstår et behov i dagligdagen, leverer vi den rette hjælp, så den enkelte borger stadig har hovedrollen i sit eget liv. Vi kan bl.a. hjælpe med personlige pleje og omsorg.

Dette gælder uanset, om det handler om midlertidig eller længerevarende hjælp og støtte, eller om det handler om lindring og støtte i den sidste fase af livet.

Læs mere om sygehjemmeplejen i vores folder - klik her

Læs årsrapport for hjemmeplejen fra BDO - klik her

Hjemmeplejens geografiske

opdeling

Hvis hjemmeplejen

udebliver

Kontakt

Træningsenheden

Tlf.: 72 33 58 50
Hverdage kl. 8.00 - 9.00

Skriv en mail