Nødkald

Har du brug for at kunne tilkalde akut plejemæssig hjælp? Så kan kommunens tilbud om nødkald være behjælpelig.

Ydelsen nødkald inkluderer muligheden for hurtigt at kunne få fat i kvalificeret hjælp.

Sagsbehandlingstid - klik her

Ønsker du at ansøge om nødkald skal du kontakte Myndighedsafdelingen for Ældre - find kontaktinfo til højre på siden.

Der kan dog også søges ved udskrivelse fra sygehus.

For at kunne modtage nødkald skal du være ude af stand til at kalde hjælp på anden vis. Derudover hvis du:

 • Risikerer at falde og ikke kan rejse dig igen ved egen hjælp
 • Savner tryghed i forhold til at kunne blive i din egen bolig
 • Er i en situation, hvor en visitator vurderer, at der er et behov
 • Kan anvende nødkaldet relevant

Vær opmærksom på, at det er en forudsætning, at du ikke kan benytte andre former for kald, og at der ikke er andre i husstanden som kan tilkalde hjælp.

Får du tildelt nødkald, er der forskellige muligheder du kan gøre brug af - og som vil blive vurderet individuelt af en visitator*:

 • Eventuel oprettelse af fastnet telefonforbindelse ved utilstrækkelig mobil dækning og ingen fastnet forbindelse
 • Installering af nødkald - som udføres af depotet
 • Instruktion i brug af nødkald - som udføres af depotet

* Vær opmærksom på, du skal betale abonnement og samtaler på mulig fastnettelefon. Kald og test af nødkaldet registreres som samtaler.

Nødkald tilbyder to typer af hjælp:

 • Sygeplejekald: hvor du akut kan få adgang til sygeplejefaglig assistance, f.eks. i forbindelse med behandling, hjerte/lungeproblemer, høj risiko for krampe, dårligt reguleret diabetes, iltbehandling og andre komplekse sygeplejeopgaver.
 • Hjælperkald: hvor du akut kan få adgang til hjælp der leveres af social- og sundhedshjælpere og -assistent, f.eks. ved fald og behov for toiletbesøg.

Alt efter hvilken type nødkald du har brug for, er der forskellige muligheder:

 • Sygeplejekald: Indsatsen leveres af den kommunale hjemmesygepleje (medmennesker)
 • Hjælperkald: Her kan du vælge blandt godkendte leverandører*, som tilbyder døgnpleje og dermed kan besvare evt. nødkald døgnet rundt

* Blæksprutten samt den kommunale leverandør. Hvis du har hjælp i forvejen, benytter du denne leverandør.

Kontakt

Myndighed Ældre

Tlf.: 72 33 55 00
man. - tirs. kl. 9.00 - 12.00
ons. lukket
tors. - fre. kl. 9.00 - 12.00

Skriv til Myndighed Ældre