Rehabiliteringsophold

Har du brug for hjælp til rehabilitering, og bliver dit behov ikke dækket i dit eget hjem? Så kan Hjørring Kommune hjælpe med et ophold.

Formålet med et rehabiliteringsophold er at få hjælp til rehabilitering og træning, så du kan forøge din selvstændighed i eget hjem og forblive så selvhjulpen som muligt.

Vi vil afklare din fysiske formåen samt din fysiske og psykiske tilstand. Der vil desuden være fokus på din fremtid og fremtidsmuligheder såvel som dine fremtidige boligforhold.

Der er mulighed for ophold ved Lynggården

Sagsbehandlingstid - klik her

Ønsker du at komme i betragtning til et rehabiliteringsophold, skal du tage kontakt til Myndighedsafdelingen for Ældre (se kontaktinfo til højre på denne side).

Hvis du ønsker et ophold, skal du opfylde en af fire af de nedenstående kriterier:

  • Du skal have et rehabiliteringspotentiale og være motiveret til at indgå i et aktivt forløb
  • Du skal være udskrevet fra sygehus med eller uden en genoptræningsplan og have behov for et rehabiliteringsophold for at kunne klare dig i eget hjem
  • Du skal have et tabt funktionsniveau på grund af et sygdomsforløb eller generel svækkelse, som ikke kan klares med rehabilitering i eget hjem
  • Du skal have en erhvervet hjerneskade, hvor et rehabiliteringsforløb i eget hjem ikke er muligt og/eller ikke er fyldestgørende

Hvert rehabiliteringsforløb er målrettet den individuelle borger, så du er sikker på at få den korrekte rehabilitering. Følgende indsatser kan indgå:

Træning

Træning skal i denne sammenhæng forstås som egentlig fysisk træning, og som generel rehabilitering.

Pleje

Her får du en aktiverende og rehabiliterende pleje, som vil have fokus på din selvstændige levevis, fx ved selv at kunne klare toiletbesøg, personlig pleje, medicin osv.

Sociale tiltag

Under din rehabilitering har du mulighed for at deltage i sociale aktiviteter på aktivitetscentret. 

Pårørendesamarbejde

Et positivt samspil mellem dig og din pårørende, hvor han/hun bliver aktivt inddraget i dit forløb i forbindelse med rehabiliteringen og overførbarheden til dit liv derhjemme.

Samarbejde med andre

Medarbejdere vil løbende koordinere og samarbejde med relevante samarbejdspartnere i forhold til dit individuelle behov.

Særlig intensiv indsats ift. borgere med erhvervet hjerneskade

Rehabiliteringsforløbet vil typisk have en varighed ud over en fire-ugers periode og vil inkludere inddragelse af samarbejdspartnere med specialviden.

Selve opholdet er gratis, men der er egenbetaling på kost. Du skal desuden selv sørge for transport til og fra opholdet.

Vær opmærksom på, du selv er ansvarlig for at medbringe medicin, toiletgrej, tøj, bleer og andre hjælpemidler, som anvendes i hjemmet.

Kontakt

Myndighed Ældre

Tlf.: 72 33 55 00
man. - tirs. kl. 9.00 - 12.00
ons. lukket
tors. - fre. kl. 9.00 - 12.00

Skriv til Myndighed Ældre