Selvbooker-plads

Har du brug for omsorg og pleje hele døgnet kan du nu booke et ophold.

Skal du have et ophold på selvbooker-pladsen, skal der forelægge en negativ corona-test. Denne må max være 1-2 dage gammel inden indflytning. Du bestiller en test via coronaprøver.dk. Testresultatet skal forelægges Vendelbocentret før indflytning.

Du kan booke et ophold af begrænset varighed, maks. to uger hvis din pårørende/samlever skal på ferie, til familiefest eller lignende. Der kan bookes op til 6 måneder før den ønskede dato.