Korttidsplads

Har du brug for hjælp og støtte udenfor hjemmet, og bliver dit behov ikke dækket i dit eget hjem? Så kan Hjørring Kommune hjælpe med en korttidsplads.

Formålet med en korttidsplads er at afklare din fysiske formåen samt din fysiske og psykiske tilstand. Der vil desuden være fokus på din fremtid og fremtidsmuligheder såvel som dine fremtidige boligforhold.

Opholdet skal være med til at gøre dig bedre i stand til at mestre eget liv og øge din livskvalitet.

Sagsbehandlingstid - klik her

Ønsker du at komme i betragtning til afløsning/aflastning i eget hjem skal du tage kontakt til Myndighedsafdelingen for Ældre (se kontaktinfo til højre på denne side).

For at kunne få en korttidsplads skal du ikke kunne rehabiliteres. Du skal desuden have svært nedsat funktionsevne og have behov for pleje, omsorg og mobilisering, som ikke er muligt i dit eget hjem.

Du kan også få en korttidsplads, hvis du er i slutstadiet af din sygdom, og ønsker et midlertidigt ophold.

Ydelsen bliver givet gennem en rehabiliterende tilgang, fx ved kost/ernæring, toiletbesøg, personlig pleje, forflytning og medicin.

Du har også mulighed for at få en korttidsplads som en kompenserende hjælp i henhold til en individuel vurdering.

Selve opholdet varer fra 1 til 4 uger, og der bliver løbende fulgt op på indsatsen i forhold til det mål der er stillet. I særlige tilfælde kan opholdet forlænges med enkelte uger.

Selve opholdet er gratis, men der er egenbetaling på kost, leje af linned og vask af tøj. Du skal desuden selv sørge for transport til og fra korttidsopholdet.

Vær opmærksom på, du selv er ansvarlig for at medbring medicin, toiletgrej, tøj, bleer og andre hjælpemidler, som anvendes i hjemmet.

Der er mulighed for ophold med korttidspladser ved Vendelbocentret og Skovgården. Du tilbydes den plads, som er ledig. Hvis muligt bliver der taget hensyn til dit ønske om placering.

Sagsbehandlingstid: op til 4 uger og inden for få dage ved en akut situation

Kontakt

Myndighed Ældre

Tlf.: 72 33 55 00
man. - tirs. kl. 9.00 - 12.00
ons. lukket
tors. - fre. kl. 9.00 - 12.00

Skriv til Myndighed Ældre