Oplev naturen

Hjørring Kommune rummer en natur, der giver fantastiske muligheder for naturoplevelser og friluftsliv.

Der er havet og strandene, de enestående indlandsklitter, klitplantager og gamle bøgeskove.

Her kan du nyde landskabet og stilheden, finde urter til bjesk, kigge på fugle eller gå på jagt. Vandre på Nordsøstien, cykle på Vestkystruten eller ride på rideruten i Nordvendsyssel.

Åerne

De to store å-systemer - Liver Å og Uggerby Å - giver gode muligheder for ørredfiskeri eller en kanotur igennem hele kommunen.

Grønne områder i byerne

I flere af vores byer har vi grønne kiler fra det åbne land og helt ind til centrum. Det giver let adgang til grønne områder og gåture i det daglige.

Find vej i naturen

Der findes mange vandrestier, cykelruter og rideruter fordelt over hele kommunen.

Læs mere om naturoplevelser og friluftsliv her

Kanosejlads i Hjørring Kommune

Du må sejle med småfartøjer uden motor på alle offentlige vandløb i Hjørring Kommune.

Dog er der særregler for sejlads på Uggerby Å. Her skal du have et gæstekort og hvis du vil sætte fartøjer i eller tage dem op uden for de anviste landingssteder, skal du have bredejerens tilladelse. 

Se infofolderen her

Gæstesejlere, som medbringer eget fartøj, kan mod depositum og gebyr købe et gæstekort hos Uggerby Kanofart eller Sindal Camping.

Gå til Uggerby Kanofart her

Gå til Sindal Camping her

Gæstekortet medbringes og giver adgang til sejlads i eget fartøj i en nærmere aftalt periode.

Licenser til sejlads på Uggerby Å er begrænset til udlejere, bredejere, friluftsorganisationer, skoler m.fl. for at beskytte naturen.

Lystfiskeri i Hjørring Kommune

Fiskeret
Retten til fiskeri tilhører altid lodsejerne. I nogle tilfælde er fiskeretten dog udlejet til sportsfiskerforeninger eller andre. Alle kan melde sig ind i  sports- og lystfiskerforeningerne.

Fisketegn
Som lodsejer må du fiske i egen sø eller vandløb uden at løse fisketegn, men alle andre skal købe Fiskeridirektoratets offentlige fisketegn.

Herudover kan det være nødvendigt at købe fisketegn hos lodsejere eller sportsfiskerforeninger.

Børn op til 18 år behøver ikke fisketegn fra staten. 

Læs mere om fisketegn her 

Der findes flere gode apps, som handler om natur- og friluftsliv.

Find inspiration her

Naturbasen
En app, som fortæller dig, hvilke dyr, planter og svampe, der kan ses i området nær dig.

Du kan også indberette dine egne observationer. Tjenesten kræver adgang til GPS.

Appen er lavet af Naturbasen Apps og Naturhistorisk Museum Aarhus.

Shelter
Appen hjælper dig med at finde shelters og steder, det er tilladt at slå telt op.

Der er beskrivelser, kontaktoplysninger og adresser til de forskellige lejrpladser. Appen kræver adgang til GPS.

Naturguide
Danmarks Naturfredningsforening har udviklet en app med fokus på fredede områder i Danmark.

Med digitalt kort og søgefunktion kan du finde fredede områder, læse om og se billeder af områdernes dyre- og planteliv samt historie.

Appens GPS- baserede funktion ”Naturhelten” giver dig mulighed for at rapportere trafikdræbte dyr, affald smidt i naturen og gøre opmærksom på træer, du gerne vil bevare.

Appen har også en kalender med forslag til årstidernes aktiviteter.

Horsemap
En app til ryttere og rideturister i Vendsyssel.

Appen viser ridestier og hjælper til at finde overnatninger, hvor det er tilladt at have heste med, nærmeste dyrlæge/smed, butikker med rideudstyr, forslag til rideferie eller events i området. 

Appen kræver adgang til GPS.

Naturtjek
En app der giver dig muligheden for, at være med til at kortlægge den biologiske mangfoldighed i Danmark.

Med appen kan du registrere et væld af udvalgte planter, dyr, svampe og levesteder, som du oplever ude i naturen.

Geocaching®
Med denne app kan du deltage i verdens største skattejagtsfællesskab.

Der er verden over millioner af snedigt gemte beholdere, som kaldes for caches, der bare venter på at blive fundet.

Kom ud i naturen og genfind glæden ved en moderne skattejagt.

Videoen er produceret i forbindelse med det nordjyske samarbejde ’Natur på Tværs af Nordjylland’, som arbejder for udvikling af vilde naturområder på tværs af hele regionen.

Læs mere om projektet her

Kontakt

Team Natur