Hobbylandbrug

Der er forskel på, hvilke dyr du har mulighed for at holde alt efter om du bor i byzonen eller i landzonen.

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Bor du i landzone, har du mulighed for at have et mindre ikke-erhvervsmæssigt dyrehold uden, at du skal have en godkendelse af kommunen.

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold (hobbylandbrug) er i denne sammenhæng et dyrehold på højst:

  • 2 køer med tilhørende kalve eller
  • 4 stk. andet kvæg eller
  • 4 heste med tilhørende føl eller
  • 2 søer med opfedning af makimum 5 slagtesvin eller
  • 10 får med lam eller
  • 10 geder med kid eller
  • 30 stk. høns eller
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
  • tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold end de ovenfor nævnte.

Heste.pdf

Læs mere om kælegrise her

 

Kontakt

Team Miljø - Landbrug
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Gener fra dyrehold

Føler du dig generet af lugt, støv eller støj fra din nabos dyrehold, så prøv i første omgang at tage en snak med din nabo.

Får kommunen en henvendelse om gener fra et dyrehold, orienterer vi ejeren omkring det.