Lettere forurenet jord

Hvis din grund er i risiko for at være lettere forurenet, er den omfattet af områdeklassificeringen.

I byerne er der stor sandsynlighed for, at en grund er lettere forurenet.

Den mulige forurening stammer typisk fra afbrænding i fyr og kakkelovne, bilos, røg fra industri samt forurenet fyldjord.

Mange af forureningskilderne er i dag minimeret, men forureningen er der stadig, da den ofte nedbrydes meget langsomt.

I henhold til Jordforureningsloven er byzoner som udgangspunkt områdeklassificeret som “lettere forurenet”.

Jorden vil typisk være forurenet med tjærestoffer og tungmetaller. Inden for de nyere byzonearealer, hvor landbrugsjord er blevet inddraget til bebyggelse, er der ikke den samme risiko for at jorden er lettere forurenet.

Det betyder, at jordflytninger fra områdeklassificerede arealer ikke kan ske frit, idet der er et lovmæssigt krav om analysering af jord for konstatering af forureningsgraden samt krav om anmeldelse af jordflytninger til Hjørring Kommune.

Kommunen kan efter vurdering undtage og inddrage bydele i områdeklassificeringen, hvilket kan få betydning for arealets status i forhold til områdeklassificeringen.

Indførelse af reglerne omkring områdeklassificering har ikke ændret på reglerne om forureningskortlægning.

Selvom en ejendom ikke er omfattet af områdeklassificeringen, kan den således være kortlagt jf. jordforureningsloven med de regler og restriktioner, der følger heraf.

Ejendomme kan således være omfattet af reglerne om jordflytning, selvom de ikke fremgår som områdeklassificerede.​

Kommunen opkræver et gebyr for områdeklassificeringen.

Læs mere om det her

Kontakt

Team Miljø
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Er din grund lettere forurenet?

Se om din grund er omfattet af områdeklassificeringen.

Gå til kortet her

Områder med lilla-signatur er områdeklassificerede.