Hjørring Handicapråd

I Hjørring Kommune er der i henhold til gældende lovgivning nedsat et Handicapråd.

Handicaprådets formål er at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål. Dette ved at følge, vurdere og kommentere udviklingen og medvirke med ideer og forslag til en positiv udvikling på området. Handicaprådet skal høres af kommunen om alle initiativer, der vedrører handicappede, og rådet skal beskæftige sig med alle spørgsmål, der har betydning for personer med handicap – også uden for det sociale område.

Handicaprådet skal holde sig orienteret på området og være forum for dialog mellem handicappede, deres organisationer og kommunen.

Se Hjørring Kommunes Handicappolitik her

Vedtægter og forretningsorden for handicaprådet

Udpeget af DH Hjørring

Marlene Pedersen (Dansk Blindesamfund)
Erantisvej 23, 9800 Hjørring
Send en mail til Marlene Pedersen
Tlf.: 23 40 92 53

      Suppleant for Marlene Pedersen:
      Jørn Størup
 (Dansk Blindesamfund)
      Havblikvej 15 F, Lønstrup, 9800 Hjørring
      Send en mail til Jørn Størup
      Tlf. 30 33 33 82

Hermann Christmann (Stammeforeningen)
Bregnevej 10, 9800 Hjørring
Send en mail til Hermann Christmann
Tlf. 51 24 54 78

     Suppleant for Hermann Christmann:
     Vakant

Henriette Kaarsbo Andersen (Landsforeningen Autisme)
Jørgen H. Nielsens Vej 4, 9800 Hjørring
Send en mail til Henriette K. Andersen
Tlf.: 25 58 08 08

      Suppleant for Henriette Kaarsbo Andersen:
     
Kristina Vallentin (Landsforeningen Autisme)
      H.C. Andersens vej 16, 9760 Vrå
      Send en mail til Kristina K. Andersen
      Tlf.: 30 25 92 10

Hella Hohnsbehn (LEV)
Thorsvej 33, 9800 Hjørring
Send en mail til Hella Hohnsbehn
Tlf.: 98 90 00 48 og 40 26 69 86

      Suppleant for Hella Hohnsbehn:
      Christian Pedersen (Spastikerforeningen)
      Troldnæsvej 5, Lørslev, 9800 Hjørring
      Send en mail til Christian Pedersen
      Tlf.: 40 16 31 84 og 98 96 31 84 

Ole Ørnbøl (Ulykkes- Patientforeningen)
Vårsvej 8, 9800 Hjørring
Send en mail til Ole Ørnbøl
Tlf. 71 94 62 60

      Suppleant for Ole Ørnbøl:
      Stinne Lillienskjold (UlykkesPatientforeningen)
      Tårnvej 9, 9760 Vrå
      Send en mail til Stinne Lillienskjold
      Tlf.: 22 98 83 96

Birthe Pedersen (Hjerneskadeforeningen)
Fuglekongevej 4, 9800 Hjørring
Send en mail til Birthe Pedersen
Tlf. 41 61 66 75

     Suppleant for Birthe Pedersen:
     Jørn Katballe (Diabetesforeningen)
     
Saksagervej 4, 9760 Vrå
     Send en mail til Jørn Katballe
     Tlf. 60 92 48 03

Svend Hjorth (SIND)
Baldersvej 6, 9870 Sindal
Send en mail til Svend Hjorth
Tlf.: 30 11 06 94

     Suppleant for Svend Hjorth:
     Niels Hejselbak Kristiansen (DHF)
     
Egely 8, 9830 Tårs
     Send en mail til Niels Hejselbak Kristiansen
     Tlf. 40 79 36 05 

For Byrådet

Claus Mørkbak Højrup (V)
Send en mail til Claus Mørkbak Højrup
Tlf. 30 54 76 43

     Suppleant Annette Jensen (V)
     Send en mail til Annette Jensen
     Tlf. 41 93 77 61

Søren Homann (C)
Send en mail til Søren Homann
Tlf. 41 93 77 49

     Suppleant Birgit Amtoft (C)
     Send en mail til Birgit Amtoft
     Tlf. 41 22 39 13

Chelina Bagger (A)
Send en mail til Chelina Bagger
Tlf.: 41 93 77 41 

     Suppleant Louise Bilde Hvelplund (Ø)
     Send en mail til Louise Bilde Hvelplund
     Tlf.: 41 93 77 33

For forvaltningerne

Kultur-, Teknik- og Miljøområdet:
Allan Kaup-Nielsen
Send en mail til Allan Kaup-Nielsen
Tlf.: 72 33 65 44

Arbejdsmarkedsområdet:
Anne Mette Hastrup
Klik her for mail til Anne Mette Hastrup
Tlf.: 72 33 61 61

     Suppleant Bente Collart
     Send en mail til Bente Collart
     Tlf.: 41 93 69 20

Børne-, Fritids- og Undervisningsområdet:
Anette Stevn Jensen

Send en mail til Anette Stevn Jensen
Tlf.: 72 33 38 05

      Suppleant Gitte Schimmell 
      Send en mail til Gitte Schimmell
      Tlf.: 72 33 35 34 

Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet:
Klaus Wehner

Send en mail til Klaus Wehner
Tlf.: 72 33 50 61

Handicaprådets Sekretærfunktion:
Hanne Nielsen

Send en mail til Hanne Nielsen
Tlf.: 72 33 50 66

Her kan du finde referater og bilag fra tidligere møder.

Dagsorden til kommende møder samt referater for møder fra 2022 finder du her.

Tilgængelighedsudvalg

Under Hjørring Handicapråd er der nedsat et tilgængelighedsudvalg, der har til opgave bl.a. at sætte fokus på tilgængelighed såvel som vurdere og rådgive om brugerbehov indenfor tilgængelighed.

Klik her og læs mere om tilgængelighedsudvalget

Har du spørgsmål?

Hanne Nielsen
Handicaprådets sekretærfunktion

Mødedatoer i 2022

  • Torsdag, den 30. juni 2022, kl. 15.00
  • Torsdag, den 18. august 2022, kl. 15.00
  • Tirsdag, den 13. september kl. 13 - 18 (Høring vedr. budget 2023 og efterfølgende ordinært møde)
  • Torsdag, den 27. oktober 2022, kl. 15.00 (Aflyst)
  • Torsdag, den 17. november 2022, kl. 15.00 

Møderne afholdes normalt kl. 15.00 - 17.00 på Rådhuset i Hjørring.