Lokalråd og SSP Udvalget

Lokalrådet

I Lokalrådet sidder ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter fra Lokalpolitiet i Hjørring, Hjørring Kommune og Kriminalforsorgen.

Lokalrådet har det overordnede ansvar for det kriminalpræventive samarbejde og forebyggende indsatser i Hjørring Kommune.

Lokalrådet drøfter spørgsmål vedrørende kriminalpræventive indsatser i kommunen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen, SSP-samarbejdet og samarbejdet i øvrigt mellem politi og lokalsamfund.

Lokalrådet bidrager med udarbejdelse af handleplaner og indsatser for Lokalpolitiets og Kommunens samarbejde, med henblik på at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne. Desuden udarbejder Lokalrådet årligt en samlet handleplan for arbejdet i kommunen.

SSP-udvalget

SSP-udvalget er det strategisk styrende og koordinerende øverste led i kommunens SSP-organisation.

I SSP-udvalget sidder to politikere fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, som er henholdsvis formand og næstformand i udvalget samt repræsentanter fra SSP, politi, skoleområdet, Børne- og Familieområdet og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Udvalget arbejder ikke med enkeltsager, men har til formål at sikre, at der findes planer og indsatser, der forebygger ungdomskriminalitet, risikoadfærd samt forebyggelse af unges uhensigtsmæssige forbrug af rusmidler.

SSP-samarbejdet er forankret i kommunen i Børne- og Familieområdet, under PPR. Lederen af PPR er også daglig leder af kommunes del af SSP-samarbejdet.

 SSP-udvalget refererer til lokalrådet for Hjørring Kommune.

Kontakt

Gitte Clausen Jensen
Leder af PPR