Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af det sociale og sundhedsmæssige område samt varetager ansvaret for kommunens opgaver på ældre-, handicap- og psykiatriområdet.

Udvalget varetager ansvaret for tilbud til bl.a. følgende grupper over 18 år:

 • Autister
 • Udviklingshæmmede
 • Fysisk handicappede
 • Døve/hørehæmmede
 • Ældre
 • Sindslidende
 • Udstødte
 • Misbrugere

Udvalget varetager desuden ansvaret for alle typer hjælpemidler samt for genoptræning og forebyggelse indenfor området og godkender samt fører tilsyn med ældre- og handicapboliger samt private opholdssteder og botilbud. Læs mere om SÆH-udvalgets arbejdsopgaver i styrelsesvedtægtens § 5.

Se dagsordner og referater for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets medlemmer

Billede af Claus Mørkbak Højrup
Formand

Claus Mørkbak Højrup

Mobil: 30 54 76 43
Send en mail  

Parti: Venstre (V)

Billede af Mette Jensen
Byrådsmedlem

Mette Jensen

Mobil: 41 93 77 47
Send en mail

Parti: Konservative (C)

Billede af Lone Olsen
Byrådsmedlem

Lone Olsen

Mobil: 41 93 77 46
Send en mail

Parti: Venstre (V)

Billede af Annette Jensen
Byrådsmedlem

Annette Jensen

Mobil: 41 93 77 61
Send en mail

Parti: Venstre (V)

Billede af Birgit Amtoft
Byrådsmedlem

Birgit Amtoft

Mobil: 41 22 39 13
Send en mail

Parti: Konservative (C)

Billede af Frode Larsen
Byrådsmedlem

Frode Larsen

Mobil: 41 93 77 57
Send en mail

Parti: Dansk Folkeparti (O)

Billede af Line Kraghede Jensen
Byrådsmedlem

Line Kraghede Jensen

Mobil: 41 93 77 58
Send en mail 

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af Arne Boelt
BYRÅDSMEDLEM

Arne Boelt


Mobil: 41 22 30 69
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Foto af Louise Bilde Hvelplund
Byrådsmedlem- er på orlov

Louise Bilde Hvelplund

Mobil: 41 93 77 33
Send en mail

Parti: Enhedslisten (Ø)

Billede af byrådsmedlem Holger Kjærgaard
Afløser for byrådsmedlem Louise Bilde Hvelplund

Holger Kjærgaard

Mobil: 41 93 77 34
Send en mail

Parti: Enhedslisten (Ø)

*Bemærk

Email er IKKE sikker kommunikation

Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev.

Når du skriver til mig  som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Spørgsmål til SÆH - Kontakt

Sundheds-, Ældre- og Handicap-forvaltningen

Mødedatoer i 2024

 • 9. januar
 • 23. januar 
 • 6. februar
 • 5. marts 
 • 19. marts
 • 9. april
 • 23. april
 • 7. maj
 • 21. maj
 • 4. juni 
 • 25. juni
 • 13. august
 • 24. august
 • 8. oktober
 • 5. november
 • 19. november
 • 3. december
 • 17.december