Kunne du tænke dig at blive medlem af Integrationsrådet?

Du kan deltage i Integrationsrådets arbejde, hvis:

 • du bor i Hjørring Kommune
 • du er 18 år eller derover
 • du selv, eller en af dine forældre, har etnisk oprindelse i et land uden for Norden

 

At være medlem af Integrationsrådet er frivilligt arbejde, dvs. at man får ikke løn for at være medlem.

Medlemmer af Integrationsrådet

Integrationsrådet består af mellem 11 og 13 medlemmer, der er fyldt 18 år, og har bopæl i Hjørring Kommune.

Rådet består af:

 • 6 medlemmer blandt borgere, der selv har, eller har en forælder der har etnisk oprindelse i et land uden for Norden.
 • 6 medlemmer der har relevant erfaring med integrationsindsatsen og en særlig interesse for området, dvs. medlemmer fra erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner, frivillige foreninger, Byrådet, samt fra Børne- og Kulturområdet.

Derudover udpeges 10-12 stedfortrædere.
Det tilstræbes, at både unge og ældre, samt såvel mænd som kvinder, er repræsenteret i Rådet.

Alle medlemmer - og stedfortrædere - af Integrationsrådet bliver udpeget af Byrådet. De medlemmer der repræsenterer borgere født udenfor norden udpeges ved offentligt valgmøde. De øvrige 6 medlemmer udpeges på baggrund af indstillinger fra arbejdsmarkeds parter, fritids- og kulturlivet m.fl. Stedfortrædere udpeges på samme måde.

Hvem kan blive medlem af Integrationsrådet?

Du kan deltage i Integrationsrådets arbejde, hvis:

 • du bor i Hjørring Kommune.
 • du er fyldt 18 år,
 • du selv, eller en af dine forældre, har etnisk oprindelse i et land uden for Norden,

Desuden er det en fordel, at du:

 • har lyst til at præge og forbedre integrationsindsatsen i Hjørring Kommune
 • har så gode danskkundskaber, at du kan deltage i møder, som foregår på dansk
 • har indsigt i de vilkår, som gruppen af flygtninge, indvandrere og efterkommere har i kommunen gennem netværk og kontakter
 • har et bredt kendskab til det dansk samfund - og gerne erfaring med godkendt foreningsarbejde (f.eks. idrætsforening, beboerforening, forældrebestyrelse mv.)

Ved udvælgelsen vil der desuden blive lagt vægt på, at Integrationsrådet er bredt sammensat ift.; etnicitet, køn, alder, erfaringer og beskæftigelse.

At være medlem af Integrationsrådet er frivilligt arbejde, dvs. at man får ikke løn for at være medlem.

Har du spørgsmål kontakt

Integrationsrådet sekretariat