Økonomiudvalget

Økonomiudvalget, som er det eneste lovpligtige udvalg, består foruden borgmesteren, der er født formand for udvalget, af 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

De fleste af de øvrige udvalgssager med politiske og økonomiske konsekvenser kommer igennem Økonomiudvalget, da det er Økonomiudvalget, der foretager indstilling til Byrådet.

Udvalgets primære opgaver ligger indenfor økonomi og budget, personale samt den overordnede og langsigtede politik - herunder f.eks. erhvervspolitikken.

I Økonomiudvalgets forretningsorden kan du læse, hvilke regler der er for afholdelse af Økonomiudvalgets møder. Ligeledes fremgår procedure for fremlæggelse af sager, udsendelse af dagsordener, afstemninger og beslutninger.

Økonomiudvalgets møder afholdes på Hjørring Rådhus. Mødestedet kan ændres, herunder afholdes via telefon- eller videoforbindelse, hvis der er enighed herom i udvalget. Enkelte medlemmer har desuden mulighed for at deltage i et ellers fysisk møde via telefon- eller videoforbindelse med formandens godkendelse.

Se dagsordner og referater for Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets medlemmer

Billede af borgmester Søren Smalbro (V)
Borgmester

Søren Smalbro

Mobil: 41 22 30 10
Send en mail

Parti: Venstre (V)

Billede af Per Møller
1. Viceborgmester

Per Møller

Mobil: 40 81 65 31
Send en mail

Parti: Konservative (C)

Billede af Jørgen Christensen
Byrådsmedlem

Jørgen Christensen

Mobil: 41 93 77 11
Send en mail

Parti: Venstre (V)

Billede af Mette Jensen
Byrådsmedlem

Mette Jensen

Mobil: 41 93 77 47
Send en mail

Parti: Konservative (C)

Billede af byrådsmedlem Gry Bruun Nielsen
Byrådsmedlem

Gry Bruun Nielsen

Mobil: 41 93 77 51
Send en mail 

Parti: Radikale Venstre (B)

Billede af Thomas Klimek
2. viceborgmester

Thomas Klimek

Mobil: 41 93 77 39
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af Mai-Britt Beith
Byrådsmedlem

Mai-Britt Beith

Mobil: 41 93 77 22
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af Jørgen Bing
Byrådsmedlem

Jørgen Bing

Mobil: 41 22 30 54
Send en mail

Parti: Socialistisk Folkeparti (F)

Billede af Louise Hvelplund
Byrådsmedlem - er på orlov

Louise Bilde Hvelplund

Mobil: 41 93 77 33
Send en mail

Parti: Enhedslisten (Ø)

Billede af byrådsmedlem Holger Kjærgaard
Afløser for byrådsmedlem Louise Bilde Hvelplund

Holger Kjærgaard


Mobil: 41 93 77 34


Send en mail

Parti: Enhedslisten (Ø)

*Bemærk

Email er IKKE sikker kommunikation

Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev.

Når du skriver til mig  som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Spørgsmål til Økonomiudvalget - Kontakt

Borgmesterkontoret

Mødedatoer i 2024

 • 10. januar
 • 24. januar
 • 07. februar
 • 14. februar
 • 06. marts
 • 13. marts
 • 10. april
 • 17. april
 • 15. maj
 • 22. maj
 • 12. juni
 • 14. august
 • 21. august
 • 04. september
 • 11. september
 • 25. september
 • 02. oktober
 • 09. oktober
 • 23. oktober
 • 06. november
 • 20. november
 • 11. december