Integrationsrådet

Integrationsrådet varetager etniske minoriteters interesser i Hjørring Kommune og ønsker at fremme etnisk, kulturel og religiøs ligestilling.

Integrationsrådet er et vigtigt led i vores demokrati. Rådet er sparringspartner for byrådet og kommunens forvaltninger. Rådet mødes årligt med repræsentanter fra de relevante politiske udvalg, og har høringsret i sager af integrationsmæssig relevans og sager, der omhandler borgere med anden etnisk baggrund.

Integrationsrådet består af medlemmer med indvandrerbaggrund, samt medlemmer, der repræsenterer kommunen, sprogskole, arbejdsmarkedet og frivillige foreninger.

Integrationsrådet har ingen beslutningsmyndighed og kan ikke behandle enkeltsager/personsager, men er bindeled mellem etniske minoriteter og kommunen. Rådet således både lytter og rådgiver begge veje.

Rådet kan kan på eget initiativ igangsætte aktiviteter for at fremme integrationen i Hjørring Kommune.

Hvordan arbejder Integrationsrådet?

Integrationsrådet har følgende møder om året:

  • 4 ordinære møder
  • 1 politisk dialogmøde
  • 1 årlig kulturdag

Som medlem af Integrationsrådet forventes det desuden, at man deltager i arbejdsgrupper og temadage. 

Hvem udpeger Integrationsrådet?

Byrådet udpeger Integrationsrådet for en byrådsperiode. Da Integrationsrådet hører under Arbejdsmarkedsforvaltningen, er det Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget, der indstiller kandidater til Byrådet.

Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Integrationsrådets sammensætning

Integrationsrådet består af mellem 13 og 17 medlemmer, der er fyldt 18 år, og har bopæl i Hjørring Kommune.

Rådet består af:

  • op til 8 medlemmer blandt borgere, der selv har, eller har en forælder der har etnisk oprindelse i et land uden for Norden.
  • 7 medlemmer der har relevant erfaring med integrationsindsatsen og en særlig interesse for området, dvs. medlemmer fra erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner, frivillige foreninger, Byrådet, samt fra Børne- og Kulturområdet.
  • 2 medlemmer fra Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget.

At være medlem af Integrationsrådet er frivilligt arbejde, dvs. at man får ikke løn for at være medlem.

Du kan læse mere om at blive medlem af integrationsrådet her

Vores integrationspolitik finder du på otte forskellige sprog her

Medlemmer af Integrationsrådet

Kontakt Integrationsrådet

Du er altid meget velkommen til at kontakte Integrationsrådet, hvis du ønsker at dele information med rådet, har spørgsmål til rådets arbejde, eller hvis du ønsker selv at blive medlem.

Mødedatoer i 2024

2. februar

13. maj

9. september 

11. november
inkl. politisk dialogmøde

Billede af Birgit Amtoft
Byrådsmedlem

Birgit Amtoft

Formand


Mobil: 41 22 39 13
Send en mail

Parti: Konservative (C)

Billede af byrådspolitiker Tim Jensen
Byrådsmedlem

Tim Jensen

Næstformand

  
Mobil: 41 93 77 32
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Mehrsad Sadjadi
Iran

Mehrsad Sadjadi

Næstformand

Vakant

Syrien/Kurdistan

Kamiran Mohamad

Portrætbillede af Mihaela Stefanuca
Rumænien

Mihaela Stefanuca

Vakant

Portrætbillede af Sigitas Slakaitis
Lithauen

Sigitas Slakaitis

Portrætbillede at Marlene Pejtersen
Erhverv Hjørring

Marlene Pejtersen

FH Hjørring Kommuneudvalget

Vakant

A2B Sprogskole

Inge Nielsen

Billede af Mathias Holger Nielsen
Folkeoplysningsudvalget
Byrådsmedlem

Mathias Holger Nielsen

 

Parti: Konservative (C)

Portrætbillede af Annemarie Steffensen
Børne- og kulturområdet

Annemarie Steffensen

Portrætbillede af Michael Andersen
Arbejdsmarkedsområdet

Michael Andersen

Frivillige sociale foreninger

Ole Valsson