Landsbyforum

Landsbyforum

Landsbyforum er det samlende organ for landdistriktet i Hjørring Kommune.

Hvem er Landsbyforum?

Landsbyforum er omdrejningspunktet i samarbejdet mellem lokalsamfundene og Hjørring Kommune. Landsbyforum er samtidig dialogforum for byrådet. I Landsbyforum sidder i øjeblikket 16 repræsentanter fra Hjørring Kommunes landdistrikt, der samlet set repræsenterer Hjørring Kommunes landdistrikt. Poul Berg (tidligere Løkken-Vrå Kommune) er formand for Landsbyforum. Kaj M. Larsen Ilbro, Linderum, Lørslev, Ugilt er næstformand.

Landsbyforums medlemmer

Du er altid velkommen til at kontakte Landsbyforums formand eller din lokale repræsentant, hvis du har spørgsmål.

Find mere information om de mange områder indenfor landdistriktsudviklingen i kommunen

Ilbro blomstrer og foråret er på vej

Der var stor inspiration at hente for Landsbyforums medlemmer, da de holdt årets første møde i Ilbro. Her har yngre kræfter i Ilbro Borgerforening med stort engagement og en smittende optimisme skabt en ny udvikling i byen.

Foreningen har fokus på styrke det sociale fællesskab for derigennem af udvikle landsbyen og udnytte dens potentialer endnu bedre. Fællesspisninger, sommerfest, rekreative stier og fælles drømme er med til at knytte borgere tættere sammen.

På mødet uddelte Landsbyforum de første vedligeholdelsesmidler til ildsjæleprojekter rundt om i kommunen og valgte formandskab for perioden 2024 -2025. Det var et enigt Landsbyform, som valgte Poul Berg, Hundelev til formand og Kaj M. Larsen, Lørslev til næstformand.

Har du lyst til at høre mere om Landsbyforums arbejde, er du velkommen til at kontakte formandskabet eller By- og landdistriktsudvikling, Hjørring Kommune. Listen over medlemmerne finder du her link indsættes

Landsbyforums besøg i Ilbro sluttede af med kaffe og ”Ilbro-lagkagen”, som en særlig hilsen fra Ilbro-Lørslev Idrætsforening og Borgerforeningen.

Kontakt

Poul Berg
Formand

Dagsordner og referater

Mødedatoer i 2024

1. møde - Mandag d. 12. februar 2024

2. møde - Tirsdag d. 2. maj 2024

3. møde - Torsdag d. 29. august 2024

4. møde - Tirsdag d. 6. november 2024

Landsbyforums møder afholdes i landdistriktet, idet Landsbyforum ønsker at komme rundt i kommunen og høre, hvad der rører sig i de enkelte lokalområder.