Integrationspolitik

Byrådet vedtog d. 26. juni 2019 en ny integrationspolitik for Hjørring Kommune.

Integrationspolitikken udgør den samlede ramme for Hjørring Kommunes integrationsindsats og beskriver Byrådets målsætninger for den kommunale integrationsindsats.

Integrationspolitikken er struktureret i ni afsnit, hvoraf de første to afsnit – ’Hjørring Kommunes Integrationspolitiske vision’ og ’Integration gennem helhedsindsats' først og fremmest tjener som en udfoldning af de grundlæggende integrationspolitiske værdier. De efterfølgende syv afsnit består af følgende konkrete integrationspolitiske indsatsområder: Demokratisk medborgerskab, Modtagelse og boligplacering, Danskuddannelse, Social- og sundhedsområdet, Job og uddannelse, Deltagelse i fritids-, kultur- og samfundslivet og Hjørring Kommunes Integrationsråd.

Integrationspolitikken indeholder også et inspirationskatalog til, hvordan de politiske fagudvalg, kommunale institutioner og civilsamfundet kan arbejde med at udmønte integrationspolitikken.

Integrationspolitikken er oversat til syv sprog. Disse syv sprog er valgt, da en stor del af de nytilflyttede borgere i Hjørring kommune taler et af disse sprog.