Fritids- og Folkeoplysningsudvalget

Udvalget nedsættes i henhold til Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 med reference til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Formålet med udvalget er at styrke den helhedsorienterede tilgang i kommunens arbejde med aktiviteter og faciliteter indenfor folkeoplysnings- og fritidsområdet i kommunen.

Udvalget skal derfor arbejde med rammer og retningslinjer for folkeoplysende aktiviteter og andre forberedende opgaver på fritidsområdet bredt set. Det er dermed en del af udvalgets formål at fremme dialogen og samarbejdet mellem kommune, frivillige foreninger, aftenskoler, uorganiserede grupper og selvejende institutioner på fritidsområdet. Opgaverne defineres overordnet ved:

 1. Varetagelse af alle opgaver i relation til folkeoplysningslovens § 35, sk. 2, herunder folkeoplysningspolitik, retningslinjer for tilskud, udviklingspulje, høring vedr. budget og lign.
 2. Samspil mellem aktiviteter, der fremmer henholdsvis talent-/eliteinitiativer og bredde idræt.
 3. Tilrettelæggelse af inspirations- og dialog-arrangementer for frivillige foreninger, aftenskoler m.fl., der bidrager med aktiviteter indenfor fritidsområdet.

Fritids- og Folkeoplysningsudvalget består af 5 medlemmer fra Byrådet og 7 repræsentanter fra fritids- og foreningslivet. Der holdes ca. 8-9 møder og arrangementer om året, hvor medlemmerne af Fritids- og Folkeoplysningsudvalget forventes at deltage.

Se dagsordner og referater for Fritids- og Folkeoplysningsudvalget

Fritids- og Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Fritids- og Folkeoplysningsudvalget består af 5 medlemmer fra Byrådet og 7 repræsentanter fra fritids- og foreningslivet.

De 5 medlemmer fra Byrådet er:

Billede af Mathias Holger Nielsen
Formand

Mathias Holger Nielsen

Mobil: 41 93 77 53
Send en mail 

Parti: Konservative (C)

Billede af Christian Engen
Byrådsmedlem

Christian Engen

Mobil: 41 93 77 50
Send en mail

Parti: Venstre (V)

Billede af Kim Bach
Byrådsmedlem

Kim Bach

Mobil: 41 22 30 67
Send en mail

Parti: Konservative (C)

Billede af Børge Bech
Byrådsmedlem

Børge Bech

Mobil: 41 93 77 03
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af Chelina Bagger
Byrådsmedlem

Chelina Bagger

Mobil: 41 93 77 41
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

De 7 foreningsrepræsentanter er:

Billede af Ib Rævdal
Foreningsrepræsentant Næstformand

Ib Rævdal

Send en mail

Uniformerede korps

Billede af Carsten Larsen
Foreningsrepræsentant

Carsten Larsen

 * Send en mail

Handicapområdet

Billede af Pia Sommergreen Bengtsen
Foreningsrepræsentant

Pia Sommergreen Bengtsen

Send en mail

Eliteidræt

Billede af HC Hartmann-Nielsen
Foreningsrepræsentant

HC Hartmann-Nielsen

Send en mail


Individuel Idræt


Billede af Søren T. K. Kristiansen
Foreningsrepræsentant

Søren T. K. Kristiansen

Send en mail

Idébetonede aktiviteter

Billede af Hanna Simonsen
Foreningsrepræsentant

Hanna Simonsen

Send en mail

Voksenundervisning

Billede af Lasse Kristensen
Foreningsrepræsentant

Lasse Kristensen

Send en mail

Holdidræt

*Bemærk

Email er IKKE sikker kommunikation

Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev.

Når du skriver til mig  som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Spørgsmål til Fritids- og Folkeoplysningsudvalget - Kontakt

Mødedatoer i 2024

 • 23. januar 2024

 • 12. marts 2024

 • 16. april 2024

 • 14. maj 2024

 • 18. juni 2024

 • 20. august 2024

 • 24. september 2024

 • 22. oktober 2024

 • 19. november 2024

 • 10. december 2024