Husholdningslignende affald fra virksomheder

Alt affald som kan genanvendes, skal genanvendes. Sammen kan vi nå målet om en klimaneutral affaldssektor i 2030.

Derfor skal alle virksomheder i Danmark nu sortere deres husholdningslignende affald, i tillæg til deres produktionsaffald.

Husholdningslignende affald minder i art og mængde om affald fra private husholdninger og dækker over de 10 fraktioner som fremgår i nedenstående piktogrammer:  

Billedet viser piktogrammer for affaldssortering

Restaffald er bl.a. hygiejne affald, sammensatte materialer som kan ikke skilles ad, og forurenet genanvendeligt affald, såsom pap, papir, plast og træ. De andre ni fraktioner defineres som affald til materialenyttiggørelse, fordi det kan genanvendes eller nyttiggøres på anden vis.  

Med de nye sorteringskrav, er det nu muligt at benytte de kommunale indsamlingsordninger for husholdningsaffald.

Ofte stillede spørgsmål

Hvis I producerer affald, som i art og mængde svarer til en almindelig husholdning, kan I som virksomhed vælge at tilmelde jer den kommunale indsamlingsordning.

Hvis I er i tvivl om det affald I producerer i art og mængde svarer til affald fra private husholdninger, kan I kontakte team miljø for at få hjælp til at vurdere om I kan tilmelde jer ordningen. 

Nej, I er ikke forpligtede til at bruge den kommunale ordning.

I kan også som virksomhed lave en aftale med en godkendt affaldstransportør om indsamling af husholdningslignende restaffald eller husholdningslignende affald til materialenyttiggørelse.

De godkendte affaldstransportører er registeret i Energistyrelsens affaldsregister.

I det tilfælde skal I på anmodning fra kommunen kunne dokumentere aftalen. Affaldsindsamleren har desuden ansvar for at dokumentere den reelle genanvendelse af affaldet.  

Tilmeldingen til den kommunale indsamlingsordning sker ved at kontakte den kommunale affaldsgruppe på affald@hjoerring.dk

Hvis I ikke kontinuerligt producerer affald af fx tekstil, behøver I ikke at have en indsamlingsordning for tekstil. I kan i stedet for benytte jer af genbrugspladsen, eller lave en ad hoc aftale med en affaldsindsamler.  

Læs mere her

Virksomheden kan derfor også vælge kun at tilmelde sig til kommunal indsamling af enkelte af fraktionerne.   

OBS: Da farligt affald hentes samtidig med restaffald, og tekstilaffald hentes samtidig med pap- og papiraffald, er det dog en forudsætning for tilmelding til afhentning af farligt affald eller tekstilaffald, at afhentning af henholdsvis restaffald og pap- og papiraffald også er tilmeldt.   

Det er muligt for flere virksomheder at dele beholdere, men kun én virksomhed vil blive opkrævet betaling. Virksomhederne skal derfor selv afklare intern afregning. 

Regler for anvendelse, fyldning og renholdelse af beholdere følger de gældende regler for private husholdninger.

Læs mere om reglerne i affaldsregulativet for husholdningsaffald 

Kontakt

Team Miljø - Virksomhed
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring