Cirkulær økonomi og affaldsforebyggelse

Som virksomhed er det dit ansvar at sikre høj genanvendelse af virksomhedens affald. Det vil vi gerne hjælpe dig med.

Det er virksomhedernes ansvar at sikre høj genanvendelse af deres affald. Det vil vi i Hjørring Kommune gerne hjælpe jer med. Derfor kan du som en del af kommunens ordinære miljøtilsyn få sparring og vejledning i affaldssortering- og håndtering.

Overordnet bruges begrebet ”cirkulær økonomi” om en tilgang, hvor der både fokuseres på at:

  • Minimere materialeforbruget i produktionsfasen
  • Designe produkter og services, som kan holde i lang tid og nemt kan repareres
  • Bibeholde værdien i ressourcer på højeste niveau. Det betyder f.eks., at produkter og materialer, der kan genbruges eller repareres, ikke skal kasseres til genanvendelse
  • Bruge fornybar energi

Overgangen fra lineær økonomi (hvor ressourcer ender som affald) til cirkulær økonomi (hvor ressourcerne genbruges og genanvendes) kræver mange indsatser, da ressourcerne indgår i mange led fra produktion til forbrug og bortskaffelse.

Som virksomhed kan du først og fremmest bidrage til den cirkulære omstilling ved at kortlægge det affald du selv producerer. Herefter kan du sætte ind, hvor det er nødvendigt for at reducere mængderne og øge genanvendelsen.

I kan som virksomhed f.eks. fokusere på følgende områder:

  • Finde en løsning til sortering af affald, som fungerer i praksis i hverdagen, ved at tilpasse de typer og mængder af affald I producerer.
  • Reparere produkter, som er gået i stykker
  • Udvikle forretningsmodellen til at fokusere mere på serviceydelser (fx udlejning i stedet for salg af produkter).
  • Indtænke reparation af produkter i forretningsmodellen.

Kontakt

Team Miljø - Virksomhed
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring