Tilskud til etablering af padelbaner

Foreninger og selvejende haller kan søge tilskud til etablering af padelbaner.

Fristen er 13. januar 2023 kl. 12.00. 

Ansøgningerne vurderes ud fra fem principper:

  • Der kan ydes økonomisk støtte til maksimalt 4-6 nye padelbaner i 2022-2023
  • Der ydes kun økonomisk støtte til anlæg med minimum 2 baner på samme placering
  • Der ydes kun økonomisk støtte til etablering af padelanlæg, som indeholder foreningsdrevne aktiviteter. Rent kommercielle ”pay and play” baner kan ikke få økonomisk støtte til etablering
  • Den geografiske placering lægges til grund for behandling af indkommende ansøgninger, så der sikres en geografisk spredning i Hjørring kommune
  • Det økonomiske tilskud fastlægges fremadrettet til 100.000 kr. per padelbane, svarende til ca. 20% af prisen.

Ansøgninger, samt eventuelle bilag, sendes direkte til fritid@hjoerring.dk

Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte fritidskonsulent Emma Handrup på emma.handrup@hjoerring.dk  eller 4122 3734.

Kontakt

Emma Handrup
Fritidskonsulent

Send din ansøgning