Midlertidig overnatning

Skal du arrangere midlertidig overnatning på op til 5 døgn i en bygning, der ikke er godkendt til overnatning, skal du meddele overnatningen til kommunen senest 14 dage før første overnatningsdøgn.

Overnatningen skal meddeles til kommunen via selvbetjeningsformularen som du finder i den grønne boks i højre side af skærmen (der skal logges ind med NemID).

Ved indsendelsen skal du indsende nedenstående:

 • Dato og længde for overnatningen.
 • Adressen for overnatningen.
 • Antal overnattende.
 • Kontaktperson under overnatningen.
 • Oplysning om hvorvidt der er fast vågen vagt ved den midlertidige overnatning.
 • En kopi af driftsjournalen for den midlertidige overnatning. (NB. Driftjournal skal udarbejdes af certificeret brandrådgiver)
 • En kopi af belægningsplan for overnatning i rum med flere end 50 overnattende

Indsendelsen skal ske via selvbetjeningsløsningen og linket dertil finder du i den grønne selvbetjeningsboks i højre side af skærmen.


Som bygningsejer skal du være opmærksom på nedenstående

Bygningsreglementet fastsætter jf. § 152 a nedenstående, der skal overholdes.

Midlertidig overnatning i bygningsafsnit, der ikke er indrettet i et bygningsafsnit i anvendelseskategori 5, kan ske i øvrige bygningsafsnit omfattet af § 147, ”bygningsreglementets vejledning til kap. 5 – brand” kap. 7.3.11 midlertidig overnatning. når det sikres at:

 1. Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn.
 2. Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
 3. Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.
 4. Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.
 5. Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
 6. Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.
 7. Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer. * Belægningsplanen kan udfærdiges af en certificeret brandrådgiver eller godkendes af kommunen.

bygningsreglementet.dk kan du finde en vejledning for belægningsplaner ved midlertidig overnatning – bilag 11c.

Kontakt

Team Byggeri
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring