Midlertidig overnatning

Skal du arrangere midlertidig overnatning på op til 7 døgn i en bygning, der ikke er godkendt til overnatning, skal du meddele overnatningen til kommunen senest 14 dage før første overnatningsdøgn. Skal der overnatte flere end 150 personer, skal meddelelsen om overnatningen sendes senest 4 uger før.

Overnatningen skal meddeles til kommunen via selvbetjeningsformularen som du finder i den grønne boks i højre side af skærmen (der skal logges ind med MitID).

Inden nedenstående indsendes skal man være opmærksom på, at midlertidig overnatning skal foretages iht. vejledningen, der omfatter – bestemmelser for midlertidig overnatning, driftsmæssige foranstaltninger for midlertidig overnatning samt appendiks vedr. brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal og belægningsplan. Se vejledning: Bilag 11b: Vejledning om præ-accepterede løsninger for midlertidig overnatninger i bygninger

Ved indsendelsen skal du indsende nedenstående:

· Periode for overnatning med angivelse af dato for første overnatningsdøgn.
· Adresse for overnatning samt bygnings- og lokalenummer.
· Antal overnattende personer.
· Oplysning om, hvorvidt der er fast vågen vagt.
· Kontaktoplysninger for indsender af meddelelsen.
· Kontaktoplysninger for den ansvarlige person for overnatningen.
· Kontaktoplysninger for den ansvarlige person, der er til stede under overnatningen.

Meddelelse om midlertidig overnatning til kommunalbestyrelsen, hvor muligheden er indarbejdet i byggeriets eller bygningsafsnittets DKV-plan jf. afsnit 2.2.1, skal vedlægges en kopi af DKV-planen.

Indsendelsen skal ske via selvbetjeningsløsningen og linket dertil finder du i den grønne selvbetjeningsboks i højre side af skærmen.

Som bygningsejer og bruger skal du være opmærksom på nedenstående

Bygningsreglementet fastsætter at der maksimalt kan overnattes 50 døgn inden for samme kalenderår i bygningen[1]. Kravet omfatter bygninger/bygningsafsnit, der ikke opfylder kravene til anvendelseskategori 5 -hotel.

Midlertidig overnatning kan foretages i bygning/bygningsafsnit, der er godkendt til anvendelseskategori 2 - skole, 3 - forsamlingslokale, sportshal og 6 - børnehave, vuggestue og plejehjem[2].

Omfatter overnatningen brug af andre bygninger/bygningsafsnit skal betingelserne for midlertidig overnatning fremgå af byggeriets drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan eller foretages pba. en byggetilladelse ved fremsendelse af dokumentation for, at midlertidig overnatning sker i overensstemmelse med bygningsreglementets kap. 5, brand[3].  

Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.

 

[1] Jf. BR18 § 6 g stk. 1

[2] Jf. BR18 § 6 g stk. 2

[3] Jf. BR18 § 6 g stk. 3

Kontakt

Team Byggeri
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring