Naturpark Tolne

Vær med til at præge udviklingen af Danmarks nordligste naturpark

Naturpark Tolne er Danmarks nordligste naturpark med en fantastisk udsigt ud over Skagens Odde. Naturparken ligger i et bakket istidslandskab med en mosaik af gammel løvskov og lysåben natur med mange sjældne planter og insekter.

Den fredede del af Tolne Skov udgør hjertet af naturparken. Afgrænsningen følger naturligt den gamle kystskrænts geografiske afgrænsning, der ligger i tydelig kontrast til det flade landskab øst og nordøst for naturparken, som udgør starten på Skagens Odde.

Naturpark Tolne har et areal på 2440 ha. Over 80 % af naturparken består af en eller anden form for natur. Der er i alt 200 ejendomme i Naturpark Tolne og 390 beboere.

Kvalitetsstempel til nordjyske naturoplevelser

Mærkningsordningen Danske Naturparker er Friluftsrådets kvalitetsmærke, der fortæller dig som besøgende, at du foruden en enestående natur også kan opleve særlige faciliteter, som giver gode friluftsoplevelser og formidler naturen.

Bl.a. er der i Naturpark Tolne rigtig gode muligheder for at opleve naturen fra hest eller cykelsaddel, og der er flere afmærkede vandreruter i Tolne Skov. Skovpavillonen er et oplagt udgangspunkt for ture, og Landskabs- og landbrugsmuseet i Mosbjerg bliver omdrejningspunkt for formidling af natur og kulturhistorie.

En naturpark medfører ingen restriktioner for lodsejere, men giver i stedet muligheder for at få flere midler til området og markedsføre området overfor turister og gæster. Afgrænsningen er lavet ud fra den eksisterende beskyttede natur og fredede områder. 

Tilmeld dig til en af arbejdsgrupperne:

Arbejdsgrupperne skal arbejde med de mål, der er beskrevet i naturparkplanen, men de må selvfølgelig også gerne komme med nye ideer. Der kan løbende komme nye deltagere med. Der er pt fire arbejdsgrupper: Natur, formidling, friluftsliv og kulturhistorie. 

Hvis man har interesse i gruppernes arbejde, har spørgsmål eller hvis man kunne tænke sig at deltage, kan man kontakte tovholderne for arbejdsgrupperne.

Tovholder for Natur: Kim fogt, kimfogt@gmail.com

Tovholder for kulturhistorie: Arnold Simonsen, silkehalevej09@gmail.com.

Tovholder for Friluftsliv: Anne Mette Finnerup, amfinnerup@gmail.com

Tovholder for Formidling: Anne Mette Poulsen, poulsen450@gmail.com

Kontakt

Laus Gro-Nielsen
Biolog
Team Natur

Naturparkrådet for Naturpark Tolne