Eliteidrætsrådet og elitestøtte

Talent- og eliteidrætsråd

Som en del af Hjørring Kommunes nye Talent- og Eliteidrætspolitik er det blevet besluttet, af et nyt talent- og eliteidrætsråd skal sammensættes. Det nye råd starter op fra januar 2022.

Sådan bliver sammensætningen i det nye talent- og eliteidrætsråd:

  • Formanden for Fritids- og Folkeoplysningsudvalget.
  • Formanden for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
  • En konsulent fra Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen
  • En repræsentant udpeget af Erhverv Hjørring
  • Fire repræsentanter udpeget af foreningerne
  • En repræsentant udpeget af ungdomsuddannelsesinstitutionerne
  • En repræsentant fra relevant skole, hvor der er eliteidrætsklasser.