Talent- og elitestøtte

Talent- og elitestøtte

Formålet med Hjørring Kommunes Talent- og Elitestøttepulje er at give økonomisk støtte til foreningernes talent- og eliteindsatser.

Pengene skal være med til at udvikle og fremme foreningens talent- og elitearbejde, og kan derfor søges til mange forskellige indsatser/initiativer.

Pengene skal desuden skabe værdi for Hjørring Kommune og for foreningerne via branding.

Foreninger, der har hjemsted i Hjørring Kommune og ikke har tilknytning til organisationer med sponsoraftaler med Hjørring Kommune, kan søge om penge fra puljen.

Kriterierne for at søge om midler fra puljen

  • Foreninger kan søge til initiativer, aktiviteter m.m. der udvikler og fremmer foreningens talent- og elitearbejde.
  • Foreningen skal lave en konkret projektbeskrivelse og budget for hvad der ansøges til.
  • Foreningen kan maksimalt søge om 25% af puljens samlede beløb.
  • Efter endt projekt, skal foreningen fremsende dokumentation i form af fx film, billeder eller tekst, der kan anvendes som brandingmateriale for Talent- og Elitearbejde i Hjørring Kommune.

Talent- og elitestøttepuljens samlede beløb er på ca. 210.000 kr. Foreninger kan maksimalt søge om 25% af puljens samlede beløb.

Søg Talent- og Elitestøttepuljen

Fristen for ansøgninger for 2024 er den 1. oktober 2023.

 

 

TOKON HJØRRING KARATE fik støtte fra Hjørring Kommunes Talent- og Elitestøttepulje for at effektivisere tre elitekæmperes konditionstræning og løfte deres konditionsniveau. Et fantastisk eksempel på et træningsprojekt, der med økonomisk opbakning fra kommunen, har været med til at styrke og videreudvikle elitekæmpernes præstationsniveau. Det har været både spændende og inspirerende for elitekæmperne med den ekstra fokus på konditionstræning, og det har været med til, at de kan fortsætte den gode udvikling både i træningen og til stævner. Elitekæmpere og træner

Kontakt Fritidsområdet

Se kontaktoplysninger