Annoncering på digitale skiltepyloner

Annoncering på digitale skiltepyloner


Hjørring Kommune giver mulighed for at annoncere for events og arrangementer i kommunen på digitale skiltepyloner opstillet i Banegraven og på Frederikshavnsvej.

Er du arrangør af en koncert, udstilling, opvisning, et sportsevent eller et lignende arrangement, så har du mulighed for at annoncere på 2 digitale skiltepyloner på hhv. Banegraven og Frederikshavnsvej i Hjørring.

Der kan annonceres for aktiviteter, som henvender sig til et bredt udsnit af borgere og besøgende i Hjørring Kommune. Aktiviteten skal være offentlig tilgængelig, dog kan der opkræves entré. Endvidere er det et krav, at eventet foregår i Hjørring Kommune.

En annonce kan eksempelvis omhandle:

Kulturelle og sportslige events, koncerter og andre oplevelsestilbud.
Større handels-, messe- og markedsarrangementer, eksempelvis Open By Night eller lignende.
Åbent hus arrangementer og lignende, hvor der skabes en event eller oplevelse for borgere og besøgende i Hjørring Kommune.
Generelle vilkår for annoncering:

Kommercielle produktreklamer er IKKE tilladt.


Annoncer er statiske.
Der må anvendes sponsorlogoer, som dog placeres sekundært.
Annoncer sættes på begge pyloner i enten 2 eller 4 uger.
Hjørring Kommune opsætter alle annoncer grafisk.
Teknikske data:

Aktivt skærmmål: 2 x 3,2 meter
Indhold laves dog i 200 x 300 pix (bredde gange højde) og uploades som jpg.
Mulighed for forskelligt indhold på de 2 pyloner på hhv. Frederikshavnsvej og Banegraven

Forbehold

2 ugers visning 1.200 kr. + moms
4 ugers visning 1.600 kr. + moms

Hastetillæg ved bestilling senere end 14 dage før første annonceringsdag 800 kr. + moms 

Priserne er inkl. grafisk opsætning.

Annoncerne vises 15 sekunder af gangen, og der kan maksimal bookes 10 annoncer i samme periode.

Synligheden vil deraf være størst i de perioder, hvor der ikke er booket så mange annoncer.
Din annonce vil dog som minimum blive præsenteret over 20 gange i timen døgnet rundt.

Betaling gennemføres ved overførsel af annoncens pris til nedenstående konto.

Reg. nr. 9070
Konto nr. 1629726000

Ved betaling skrives i tekstfeltet "Pylon og navnet på bestiller" - Eks. (Pylon Jens Jensen)

Din bestilling er først godkendt, når betalingen er gennemført.

Når du planlægger din annonce, skal du være opmærksom på, at den forbipasserende bilist kun har få sekunder til at opfange budskabet.

Du bør derfor være opmærksom på følgende:

  • Anvend så lidt tekst som muligt.
  • Brug et simpelt layout med høj kontrast.
  • Undgå store hvide flader.
  • Henvis evt. til en hjemmeside, hvor der kan findes yderligere oplysninger.

Spørgsmål vedrørende grafisk opsætning af annoncer rettes til kommunikationsafdelingen på webredaktionen@hjoerring.dk

Hjørring Kommune forbeholder sig ret til at afvise annoncer.

Annoncerne bookes efter "først til mølle" princippet, dog bookes kun annoncering i indeværende år.

Hjørring Kommune forbeholder sig ret til at anvende en plads på pylonerne til relevante servicemeddelelser, borgerinformation, trafikmeldinger og lignende, uanset om det maksimale antal annoncer er opnået (10 stk.)

Hjørring Kommune kan til enhver tid ændre pris, regler og vilkår for annoncering på pylonerne, dog skal vilkårene altid fremstå opdateret på www.hjoerring.dk