Eliteidrætsklasser på Muldbjerg Undervisningssted

Skal du starte i 7. 8. eller 9. klasse efter sommerferien og brænder for en sport?

Du har mulighed for at søge om optagelse i Hjørring Kommunes eliteidrætsklasser på Muldbjerg Undervisningssted, som er en del af Hjørring Sydøstskole.

Informationsmøde

Vi inviterer alle elever til kommende 7.-9. årgang og deres forældre til informationsmøde om eliteidrætsklasserne 

Dato: Mandag den 22. januar
Tid: Kl. 19.00
Sted: Muldbjergskolen

Inden du søger om optagelse skal du have indhentet en udtalelse fra din træner, som du kan vedhæfte din ansøgning. Læs mere under "Ansøgning og optagelse" her på siden.

Søg om om optagelse i eliteidrætsklasserne

Formålet for Eliteidrætsklasserne er at skabe udvikling, læring og trivsel for talenter og eliteidrætsudøvere via gode vilkår og en balance mellem skolegang/lektier, idræt og fritid. 

I Eliteidrætsklasserne vil der være fokus på det hele menneske, og der arbejdes med både det fysiske og det mentale i at være et talent og eliteidrætsudøver.

Kortsigtede mål:

 • Skabe de bedste vilkår i forhold til at kombinere skole og sport.
 • Sikre udvikling, læring og trivsel både i skolen og sporten.
 • Skabe gode resultater både i skolen og sporten.
 • Skabe et fællesskab mellem elever/udøverne.

Langsigtede mål:

 • Videreudvikle den stærke tradition for sport i Hjørring Kommune.
 • Skabe flere elitesportsudøvere som starter karrieren i Hjørring Kommune.
 • Gøre det attraktivt at være talent og eliteidrætsudøver i Hjørring Kommune.
 • Tiltrække nye borgere.

Udøvere der går i 7.,8. og 9. klasse. Du skal have vilje og ambitioner om at ville være seriøs med din sport, og dit sportslige niveau skal være højt.

Du skal udvise motivation, engagement og vilje til at være en aktiv del af miljøet i eliteidrætsklasserne og gøre en indsats både på i skolen og sporten.

For at gå i eliteidrætsklasserne skal du:

 • Passe din skole
 • Passe din sport
 • Lære at være struktureret i en travl hverdag
 • Tage ansvar og bidrage positivt til fællesskabet
 • Være klar til at starte på en ny skole

Ansøgningsfristen for optagelse til skoleåret 2024/2025 er onsdag den 31. januar 2024.

Der vil være optagelsessamtaler i uge 5 og 6 afhængig af antallet af ansøgere.

 

Onsdag den 7. februar vil der være fodboldprøve for alle, der søger som fodboldspillere. For de elever, der søger ind i andre sportsgrene, vil der være fysiske optagelsesprøve samme dag.

Du kan forvente at modtage svar på, om du er optaget i eliteidrætsklasserne inden vinterferien.

 

Hvis eliteidrætsklassen på Muldbjerg Undervisningssted lyder som noget for dig, skal du udfylde en ansøgning digitalt, der består af tre obligatoriske elementer:

 • En motiveret ansøgning fra dig, hvor du beskriver, hvor mange timer du træner om ugen og hvilket niveau, du konkurrerer på.

 • En udtalelse fra dine forældre om, hvorfor de mener, at du passer godt ind i dette skoletilbud.

 • En udtalelse fra din træner om dig og dit sportslige niveau, din indstilling og hvordan du er socialt samt din trænérbarhed. Dette element skal sendes til din træner digitalt. Din træner skal udfylde dokumentet, og sende det tilbage til dig på mail, så du kan vedhæfte din træners udtalelse i din ansøgning.   

  Dokument til udtalelse fra træner

 • Vedhæft evt. en udtalelse fra din underviser om dit faglige niveau, og hvordan du er socialt. Dette element skal sendes til din underviser digitalt. Din underviser skal udfylde dokumentet, og sende det tilbage til dig på mail, så du kan vedhæfte din undervisers udtalelse i din ansøgning. Det er frivilligt, om du vil vedhæfte punkt 4. en udtalelse fra din lærer.

  Dokument til udtalelse fra lærer til eliteidrætsklasserne

 

Bemærk, at du som ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningen afleveres til tiden og at alle tre elementer punkt 1-3 er udfyldt i din ansøgning.

Ansøgerne vil blive vurderet subjektivt i forhold til deres sportslige niveau, og der kan ikke garanteres optagelse i eliteidrætsklassen.

Søg om optagelse i eliteidrætsklasserne

 

 

 

Udøvere fra alle sportsgrene kan søge om optagelse i eliteidrætsklasserne.

Fodbold træner 2x ugentligt i skoletiden: 1x fodbold (fra skolestart til efterårsferien og igen fra april og frem til sommerferien) og 1x  fysisk træning. I perioden efter efterårsferien og frem til april træner fodbold 2x alsidig fysisk træning samt at få kendskab til forskellige sportsgrene. 

Alle andre sportsgrene træner fysisk træning 2x ugentligt i skoletiden.

Dog kan andre sportsgrene også ændres til 1x sportsspecifik træning og 1x fysisk træning. Dette afhænger af det samlet antal udøvere for en given sportsgren, og dette kan variere fra sportsgren til sportsgren.

Eliteidrætsklassen giver optimale muligheder for at kombinere skole og udviklingen af dit idrætstalent, uanset hvilken type sport, du dyrker.

I eliteidrætsklassen vil du komme til at arbejde seriøst og målrettet med både skole og sport. Det er derfor vigtigt, at du er motiveret og engageret i begge dele. Du skal have mod på nye udfordringer og ikke mindst have dine forældres opbakning.

Din skoledag bliver tilrettelagt, så der er balance mellem skole og træning.

Du vil få:

 • 2x træning i skoletiden
 • Fag som er relevante for dig som idrætsudøver med emner som f.eks.: mad, skader, Anti Doping, restitution m.m.
 • Invitationer til arrangementer for dig, dine forældre og træner.
 • Mulighed for at købe en tøjpakke.
 • Mulighed for at tilrettelægge din skolegang, så du kan deltage i stævner, konkurrencer og træningslejre.

 

Til hver skole hører et skoledistrikt. Hele Hjørring Kommune er skoledistrikt for Eliteidrætsklasserne.

Elever i 7.-9. klasse, der har længere end 7 km til skole, er berettiget til gratis buskort efter Folkeskolelovens § 26.

Ring til os

Tal med skoleleder Birgit Amtoft

41 22 39 13

Skriv til os

Skriv til skoleleder Birgit Amtoft

birgit.amtoft@hjoerring.dk