Videoguide til Hjørring Kommunes Fritidsportal

Her på siden finder du svar på ofte stillede spørgsmål til Hjørring Kommunes Fritidsportal og en optagelse af et foreningskursus i Hjørring Kommunes Fritidsportal.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål til Hjørring Kommunes Fritidsportal

Hvis du ikke kan logge ind, skal du sende en mail til fritid@hjoerring.dk.

Du vil snarest muligt modtage en mail med ny adgangskode eller anden form for hjælp.

Den flerstrengede forening skal være oprettet med et cvr.nr., der er gældende for hele foreningen.

For alle flerstrengde foreninger skal der i Fritidsportalen udover de enkelte afdelinger være oprettet en hovedafdeling, da tilskud skal søges gennem den flerstrengede forenings hovedafdeling.  

Medlemstal skal indberettes for hver enkelt afdeling.

Booking af kommunale lokaler skal ske for hver enkelt afdeling.

Du skal bruge dit private MitID til at verificere dig, første gang du logger på Fritidsportalen. Det er for at sikre, at du er den, du giver dig ud for at være. Det er både din, foreningen og kommunens sikkerhed for, at der ikke er nogen, der uretmæssigt ansøger om tilskud eller booker lokaler i foreningens navn.

Nej I bliver ikke låst ude af systemet, da I ikke skal indhente børneattester, når I kun har medlemmer over 18 år. Men det er vigtigt, at I i systemet erklærer, at I overholder reglerne om indhentning af børneattester.
Med jeres erklæring erklærer I, at I vil indhente børneattesterklæring efter gældende lovgivning, hvis foreningen på et tidspunkt får medlemmer under 15 år.

Regnskabet skal uploades under fanen ”Forening”, ”Opdater grundoplysninger”, ”dokumenter”. I rullefeltet til højre vælges ”Foreningsregnskab/tilskudsregnskab”.

Ja, jeres foreningsregnskab bliver offentliggjort. Hvis I vil undgå at få jeres foreningsregnskab offentliggjort, kan I i stedet udfylde et ”Tilskudsregnskab”, der så i stedet offentliggøres.
Skabelonen til ”Tilskudsregnskab” findes under fanen ”Dokumenter”, ”offentlige dokumenter”.

Vedtægterne skal uploades under fanen ”Forening”, ”Opdater grundoplysninger”, ”dokumenter”. I rullemenuen vælges ”Vedtægter”. Husk at sætte flueben i rubrikken ”vedtægter”.

Du skal som hidtil lave både budget og regnskab.

Det kaldes ”ansøgninger”, uanset om du indberetter budget eller regnskab. Budget skal indberettes inden 15. oktober året før budgetåret. Regnskab skal indberettes senest 15. marts året efter (for 2023 dog udsat til 1. april).

Nej det kan du ikke. Hvis foreningsnavnet skal ændres, skal I sende en mail til Fritid@hjoerring.dk og bede om at få navnet ændret. Navnet skal stemme overens med jeres vedtægter.

Under fanen ”Forening” ”opdater grundoplysninger” ”kontaktpersoner” her kan du både oprette nye kontaktpersoner i foreningen og ændre på rollerne.

Der er kun mulighed for at vælge mellem kontaktpersonstyperne

  • Aftenskoleleder
  • Formand
  • Kasserer

Husk at angiv om kontaktpersonen skal vises offentligt eller ej. Hvis der sættes flueben i vises offentligt fremgår kontaktpersonen i foreningsregisteret.

Kontaktpersoner har ikke adgang til systemet.

Ja det skal du. I kalenderen under "Book" kan de se alle de bookinger, der er på det anlæg, du kigger på. Det kan du, for at du kan se, hvem der har booket et anlæg før dig, og hvem der kommer efter dig.

Du skal sætte et flueben i rubrikken ”vises i offentlig foreningsregister”.
Rubrikken findes under fanen ”Forening”, ”Opdater grundoplysninger”, ”Grundoplysninger”.

Hvis du skal oprette en, der skal kunne foretage sæsonbookinger i foreningen, så skal den nye bruger have rollen ”Foreningsansvarlig”. Rolle “Foreningsbooker” kan kun bruges til at booke enkeltstående eller gentagende bookinger og arrangements forespørgsler.

Hvis I efter konstitueringen har fået ny formand og kasserer, skal I først og fremmest oprette dem som kontaktpersoner i foreningen. Det gør I under menuen ”Forening” à”Opdater Grundoplysninger” à”kontaktpersoner” og vælg ”Opret”. Husk at slette dem, der ikke længere er formand og kasser.

Herefter skal I tage stilling til om formand og kasserer skal kunne ansøge om tilskud og puljer og kunne lave sæsonbooking. Hvis de skal det, skal de oprettes som offentlig brugere. Det gør I under menuen ”Forening” à”Bruger” og vælg ”Opret”.

Hvis I bruger foreningsmails som f.eks. formand@foreningsnavn.dk, så I er sikre på ,at der ikke er information, der går tabt. Så skal I være opmærksomme på, at hvis den mail er brugt på en foreningsansvarlig i Fritidsportalen, så er mailen også koblet sammen med et privat MitID. Hvis der skiftes ud, og det fortsat er den mail, der skal anvendes, skal brugeren altså slettes helt og oprettes på ny. Så der kan kobles et nyt MitID på brugeren. Vi opfordrer derfor til, at det ikke er foreningsmails, der kobles på foreningsansvarlige brugere i systemet

Kontakt

Mette Thomsen
Afdelingsleder Ledelsessekretariatet