Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning/aftenskoler

Voksenundervisning

Retningslinjer for tilskud for 2021:

Aftenskoler/voksenundervisning:
Der gives ikke tilskud til undervisning inden for idræt samt sports- og konkurrencepræget virksomhed. Der gives dog tilskud til

  • Bevægelsesfag – for at aktivere særlige målgrupper f.eks. voksne med belastningslidelser og gigt
  • Afspænding – f.eks. yoga og pilates

Se retningslinjerne her

Fristen for at søge om tilskud for 2022 var 15. oktober 2021.

Godkendte folkeoplysende foreninger indsender inden 15. oktober budgetskemaer for det kommende år. Nye foreninger skal søge om godkendelse som folkeoplysende forening.


Regnskab 2021:

Fristen for at indberette regnskabsoplysninger for 2021 er 15. marts 2022.

Indberet regnskabsoplysninger