Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning/aftenskoler

Voksenundervisning


Retningslinjer for tilskud for 2021:

Aftenskoler/voksenundervisning:
Der gives ikke tilskud til undervisning inden for idræt samt sports- og konkurrencepræget virksomhed. Der gives dog tilskud til

  • Bevægelsesfag – for at aktivere særlige målgrupper f.eks. voksne med belastningslidelser og gigt
  • Afspænding – f.eks. yoga og pilates

Se retningslinjerne her

Fristen for at søge om tilskud for 2021 var 15. oktober 2020.
Godkendte folkeoplysende foreninger indsender inden 15. oktober budgetskemaer for det kommende år. Nye foreninger skal søge om godkendelse som folkeoplysende forening.

Regnskabsskemaer

 

Foreninger, der har fået tilskud for 2020 skal indsende regnskabsmateriale senest 15. marts 2021.

Link til indsendelse af regnskabsskemaer

 

Manual til indsendelse til regnskab