Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde kan være mange forskellige ting. I forbindelse med tildeling af støtte m.v. er der ret præcise afgrænsninger af, hvad der menes med frivilligt socialt arbejde.

At arbejdet er socialt betyder, at aktiviteten retter sig mod de målgrupper, som den sociale sektor beskæftiger sig med. Det vil sige med udsatte børn og unge, ældre, personer med et handicap, udsatte eller vanskeligt stillede grupper samt med aktiviteter inden for det sundhedsmæssige område.

Hjørring Kommune støtter gennem §18-puljen frivilligt socialt arbejde.

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Hjørring Kommune afsætter hvert år en pulje til frivilligt socialt arbejde – den såkaldte § 18-pulje.

Klik her for at læse mere

Søg om §18-midler

Vil du være frivillig?

Frivilligcenter Hjørring

Tlf.: 20 34 40 70
Tirs. og tors. kl. 8.30 - 17.00

Send en mail

Har du spørgsmål til

§18-puljen?

Hjørring Kommune
Tlf.: 72 33 50 03

Send en mail