COS-P Individuelt-eller gruppeforløb på Kløvergården

COS-P er et forebyggende tilbud til forældre med børn i alderen 0-5 år, der er i risiko for at udvikle eller har udviklet tilknytningsvanskeligheder. For at kunne benytte tilbuddet skal du være henvist til tilbuddet af Familie- og Handicapafdelingen.

Tilbuddet kan også henvende sig til:

  • Gravide
  • Forældre til teenagere og ældre børn med utryg tilknytning
  • Plejeforældre og adoptivforældre

Om tilbuddet

COS –P (Cos Parenting) er et dvd-baseret forældreprogram, som indeholder en dvd og en manual. Dvd´en/programmet består af 8 kapitler og kursusgange, som har til formål at øge forældrenes forståelse for deres barns behov i forhold til udforskning og tilknytning (for gravide vil det udelukkende være kapitel 1, 3 og 4, der tages afsæt i). 

Omdrejningspunktet for kurset er tryghedscirklen, da den giver forældrene en indføring i ”en sikker base/sikker havn”. Cirklen er et billede på, hvordan barnet veksler mellem to adfærdssystemer; udfordring og tilknytning i henholdsvis toppen og bunden af cirklen.

Forløbet har fokus på at igangsætte en refleksion hos forældrene og ikke konkrete handlemuligheder.

Formålet med forløbet er at sætte ind med hjælp så tidligt som muligt, så problemerne mindskes eller helt forsvinder.

Tilbuddet kan både afvikles som et individuelt kursus eller som et kursus for en gruppe.

Tid og sted:

Kurset foregår primært på Familiehuset Kløvergården. Tidspunkter aftales individuelt.

Kontakt Familie- og Handicapafdelingen for at høre nærmere om tilbuddet og mulighed for at deltage.

Ring til os

Ring til Familie- og Handicapafdelingen 

72 33 35 05

Skriv til os

Skriv til Familie- og Handicapafdelingen

Sikker sikkert

 

Telefontid

Rådgivers telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9:00 -10:00

Sekretariatets telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9:00 - 14:00

Personlig henvendelse kun efter aftale.