Familieorienteret rusmiddelbehandling

Når én i en familie har et rusmiddelproblem, påvirker det hele familien. Derfor tilbyder vi råd og vejledning til familien.

Vi tror på, at:

”ALLE FORÆLDRE VIL DET BEDSTE FOR DERES BØRN”

Familiehuset Kløvergården tilbyder, råd og vejledning til familier med børn og unge, fra graviditet til 18 år, hvor rusmidler er en del af problemet.

Familiehuset Kløvergården tilbyder også anonym rådgivning til familier og rådgivning til professionelle.

På Familiehuset Kløvergården, vil vi hjælpe familien bedst muligt. Det er vigtigt, at hele familien inddrages i rusmiddelbehandlingen, idet vi i dag ved, at det er med til at øge kvaliteten i rusmiddelbehand­lingen.

Familiehuset Kløvergården har særligt fokus på hele familien.

Hvor 

Familiehuset Kløvergården

Vellingshøjvej 391

9800 Hjørring

Telefon 72 33 49 70

Hvem

Vi vil hver gang være 1 - 2 medarbejdere, der har erfa­ring med familiearbejde.

Tavshedspligt

Som deltager i forløbet påtager du dig tavshedspligt. Som ledere af forløbet, har vi såvel tavshedspligt som underretningspligt.