Rammer for hjemmearbejde

Kan opgaven løses hjemmefra? - så kan leder og medarbejder aftale, at det kan lade sig gøre.

Tilgangen til hjemmearbejde i Hjørring Kommune er, at der skal være fokus på kerneopgaven. Hjemmearbejde kan kun aftales, hvis det passer med opgaveløsningen og kræver en forudgående drøftelse i det relevante MED-udvalg.

Hovedudvalget har drøftet og udgivet disse to vejledninger om rammerne for hjemmearbejde - en kort version til medarbejdere og en lidt mere detaljeret til lederne. Det anbefales at tage udgangspunkt i disse to, når der skal tages stilling til hjemmearbejde, opgaverne, der skal løses hjemmefra, omfanget af hjemmearbejdet, arbejdsmiljøet mv.

til medarbejdere

til ledere

Vejledningerne er juli 2022 korrigeret af hensyn til ændrede regler. Der er tale om hjemmearbejde, hvis det foregår i mindst 2 dage om ugen set som gennemsnit over en måned. Først der gælder, at de særlige regler om skærmarbejde skal overholdes.