Arbejdsmiljøuddannelse

Du skal på uddannelse, hvis du er ny arbejdsmiljørepræsentant eller er nyudpeget leder i arbejdsmiljøgruppen.

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er for ansatte i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner, der indgår i en arbejdsmiljøgruppe. Du skal kun tilmelde dig et hold, hvis du er ansat i en af de nævnte kommuner.

Nye arbejdsmiljørepræsentanter eller ledere i en arbejdsmiljøgruppe skal have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen senest 3 måneder efter tiltrædelsen.

Arbejdsmiljøgruppen har en nøglerolle i arbejdet med at skabe trivsel og et godt arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøuddannelsen vil deltagerne få svar på, hvad det konkret betyder i forhold til arbejdsmiljøgruppens ansvar, pligter, opgaver og muligheder.

Tilmelding til uddannelsen skal ske til 

Jeanett Simonsen
arbejdsmiljøkonsulent
Hjørring Kommune
7233 3209/4122 3209
jeanett.simonsen@hjoerring.dk 

Form
Arbejdsmiljøuddannelsen har et omfang på 22 timer og afholdes på tre dage. Der er mødepligt til hele uddannelsen. Der undervises fra kl. 08.00 til 16.00 de to første dage og til kl. 15.30 på tredje dagen. Der er fuld forplejning på uddannelsesdagene. Som et led i uddannelsen skal du gennemføre en praktisk opgave, som kobler uddannelsens indhold med dine opgaver i arbejdsmiljøgruppen i din egen organisation.

Underviser er Marianne Nielsen fra ArbejdsmiljøEksperten. På tredje dagen suppleres med lokale undervisere fra kommunerne.

Der tages afsæt i dine og de øvrige deltageres forudsætninger og erfaringer fra jeres egne arbejdspladser. I vil få rig lejlighed til at udveksle erfaringer og dele viden. I undervisningen vil du blive inddraget aktivt. Derudover vil du komme til at arbejde opgave- og problemorienteret, og der vil blive vekslet mellem teori og øvelser.

Indhold
Indholdet er tilrettelagt sådan at kursusdeltagerne opnår en helhedsorienteret forståelse af arbejdsmiljøområdet gennem undervisning i disse elementer – rækkefølgen kan være forskellig fra hold til hold:

 • Velkomst og præsentation
 • Det gode arbejdsmiljø
 • Dine opgaver i arbejdsmiljøgruppen
 • Arbejdsmiljøgruppen i MED-organisationen
 • Det gode samarbejde i arbejdsmiljøgruppen
 • Sådan påvirker I holdninger og kultur
 • Forebyggelse gennem risikovurdering
 • APV og trivselsmåling
 • Det psykiske arbejdsmiljø
 • Det fysiske arbejdsmiljø
 • Arbejdsulykker og erhvervssygdomme
 • Eksterne samarbejdspartnere
 • Handlingsplan

Relevante materialer der KAN købes

 • Bogen ”Fakta om arbejdsmiljø” er til rådighed på uddannelsesdagene, men den udleveres ikke. Ønskes den indkøbt kan du finde den her: AM-butikken (ambutikken.dk)
 • Grundbogen "Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet" kan købes her: puf-butik

Uddannelsesbevis
Der udsteder uddannelsesbevis, når du har deltaget i de 22 timer på den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse og gennemført den praktiske opgave samt udfyldt evalueringen.

Supplerende uddannelse
Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner skal udover den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse tilbyde 2 dages supplerende uddannelse indenfor det første år af funktionsperioden. Det sker på to arbejdsmiljødage, hvor alle medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne og medlemmer af MED-organisationen bliver inviteret. Arbejdsmiljødagene afholdes en gang om året typisk i marts/april.

Hold i 2024

 • Hold 1:
  Datoer: 22. og 23. januar samt 12. februar 2024
  Sted: Brønderslev Hallerne, Knudsgade 15, 9700 Brønderslev
  Tilmelding senest: 8. januar 2024

 • Hold 2:
  Datoer: 29. og 30. april samt 27. maj 2024
  Sted: Scandic the Reef, Tordenskjoldsgade 14, 9900 Frederikshavn. Parkering ved Scandic The Reef er gratis ved afhentning af P-billet i receptionen. P-pladser findes foran hotellet og på p-hus over hotellet.
  Tilmelding senest: 15. april 2024

 • Ekstrahold: 
  Datoer: 3. og 4. juni samt 17. juni 2024
  Sted: Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17 9760 Vrå
  Tilmelding senest: 15. maj 2024

 • Hold 3:
  Datoer: 28. og 29. august samt 23. september 2024
  Sted: Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17 9760 Vrå
  Tilmelding senest: 14. august 2024

 • Hold 4:
  Datoer: 13. og 14. november samt 2. december 2024
  Sted: Scandic the Reef, Tordenskjoldsgade 14, 9900 Frederikshavn. Parkering ved Scandic The Reef er gratis ved afhentning af P-billet i receptionen. P-pladser findes foran hotellet og på p-hus over hotellet.
  Tilmelding senest: 30. oktober 2024

Der kan maks. være 20 deltagere på et hold. Er holdet fyldt op, får du direkte besked.

Framelding 
Har du tilmeldt dig og bliver forhindret, så kontakt Jeanett Simonsen hurtigst muligt på mail jeanett.simonsen@hjoerring.dk. Sker frameldingen senere end 5 dage forinden kursets start opkræves betaling, dog ikke i tilfælde af sygdom.

Betaling gældende for kursister fra Frederikshavn og Hjørring Kommune
Efter uddannelsen opkræves din arbejdsplads 3.800,-.

Øvrige kontaktpersoner i de respektive kommuner med kendskab til arbejdsmiljøuddannelsen
Frederikshavn Kommune: Claus Sørensen clsr@frederikshavn.dk og Anni Birkving anbi@frederikshavn.dk 

Brønderslev Kommune: Gitte Grau Gitte.Grau@99454545.dk og Mia Pilgaard Nielsen Mia.Pilgaard.Nielsen@99454545.dk

Hjørring Kommune: Nicoline Gunbak Palmblad ngp@hjoerring.dk

Kontakt

Jeanett Simonsen
Arbejdsmiljø og MED

Kontakt

Nicoline Gunbak Palmblad
Arbejdsmiljø og MED