Ledelse af Kerneopgaven

I de seneste år har vi haft et øget fælles fokus på kerneopgaven og borgeren i centrum.

Det kalder på en opdatering af vores fælles ledelsesgrundlag, som har fået navnet ”Ledelse af Kerneopgaven”. Et ledelsesgrundlag som giver os et fælles sprog og peger på, hvordan vi bidrager til god ledelse i løsningen af kerneopgaven som en del af en politisk styret organisation.

Ledelsesgrundlaget er for alle ledere i Hjørring Kommune og sætter retningen for helhed og sammenhængskraft i forvaltningerne og på tværs af vores organisation. Vi er i en tid, hvor det er nødvendigt at samarbejde på tværs og tænke i langsigtede bæredygtige løsninger. Vi har alle opgaven med at tænke kolleger andre steder ind i opgaveløsningen i det daglige. De perspektiver skal afspejles i ”Ledelse af Kerneopgaven”.

Vores værdier – tillid, dialog og arbejdsglæde – er stadig pejlemærker i vores daglige arbejde og vil sammen med ”Ledelse af Kerneopgaven” udgøre fundamentet for den bedst mulige løsning af vores kerneopgave. Som ledelse skal vi turde sætte værdierne i forhold til de mål, vi skal nå, og ikke mindst i forhold til måden, vi når dem på.

Ledelsesgrundlaget tager sit afsæt i, hvordan vi håndterer opgaveløsningen i spændet mellem at være offentlig myndighed, og det faktum, at fremtidens udfordringer er så ressourcekrævende og komplekse, at den offentlige sektor ikke kan løse dem alene.

”Ledelse af Kerneopgaven” skal ses som et afsæt for forvaltningernes ledelser til at sætte fokus på god ledelse og skabe sammenhæng til forvaltningens egne ledelsesgrundlag. Modellen skal ses som et vippebræt, hvor vi som ledere mestrer alle fire områder og kan vippe imellem dem, alt efter hvad opgaven og situationen kræver.