Fakta om kommunen

Hjørring Kommunes indbyggertal og areal.

Nøgletal og fakta

Her kan du finde nøgletal og fakta om Hjørring Kommunes indbyggere og erhvervsliv 

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognosen nedenfor indeholder forskellige befolkningsoplysninger med relation til Hjørring Kommune

Det vedrører blandt andet: fødsler, dødsfald, flyttebalancer, aldersfordelinger, indbyggertal på bymønster, etnicitet, byopgørelser, boligudvikling mv. Hertil et særligt afsnit om mulige konsekvenser af Covid-19.

Befolkningsprognose Hjørring Kommune 2023

Hjørring Kommune udarbejder løbende nye befolkningsprognoser, som beskriver udviklingen i kommunen.

Prognoserne viser, hvordan udviklingen i befolkningstallet forventes at blive de næste år ud fra nogle givne forudsætninger. 

De forudsætninger, der ligger til grund for udarbejdelsen af befolkningsprognosen, indeholder blandt andet data fra de sidste 9 års udvikling i befolkningssammensætningen i Hjørring kommune samt et program, der giver et bud på boligudbygningen de kommende år. Befolkningsprognosen viser derfor den fremtidige befolkningsudvikling, såfremt disse forudsætninger holder stik i hele prognoseperioden.

Prognosen viser både den forventede samlede befolkningsudvikling for Hjørring kommune samt befolkningsudviklingen fordelt på områder, byer, skoledistrikter og aldersgrupper. I den forstand er prognosen et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Behovet for antal pladser i vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidsordninger, plejehjem m.v. afhænger af kommunens størrelse og befolkningssammensætning. Tilsvarende har befolkningsprognosen også betydning for kommunens indtægtsbudgettering.

Hjørring Kommunes befolkningsprognose er udarbejdet på baggrund af det såkaldte DemoGrafix program.

Hvis du er interesseret i at dykke længere ned i tallene, så kan du hos Plan & Udvikling rekvirere kommunens befolkningsprognosenotat og forskellige tabeller og grafer, der viser befolkningsudviklingen på forskellige områder og aldersgrupper.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller interesse for Hjørring Kommunes befolkningsprognose, skal du henvende dig til plan- og udviklingskonsulent Peder Thøgersen på telefon 7233 3242 eller peder.thoegersen@hjoerring.dk.

Kontakt

Børne-, Fritids- og Undervisnings-forvaltningen
ang. oplysninger om demografi, data om Hjørring Kommune eller befolkningsoplysninger