Hjørring Kommunes Fritids- og Idrætspris

Tildeling af Hjørring Kommunes Idrætspris, Foreningslederpris og Ungelederpris

Alle medlemmer i godkendte foreninger i Hjørring Kommune kan komme i betragtning til Idrætsprisen og til Idrætsprisen for enkelte bemærkelsesværdige præstationer. Idrætsudøveren skal have repræsenteret Hjørring Kommune ved præstationen.

Dato for indsendelse af kandidater til idræts- forenings- og unglederpris 2020 er 15. april 2021.Uddeling af idrætsprisen plejer normalt at ske i foråret, men i den nuværende situation er afholdelse af idrætsprisarrangementet udsat til efteråret 2021.

Kontakt evt. Sine Dam Møller for evt. spørgsmål vedr. Idrætsprisuddelingen. Mail: sine.dam.moeller@hjoerring.dk

 

 

Kontakt Fritidsområdet

Se kontaktoplysninger