Politiske udvalg på fælles studietur til Edinburgh

Publiceret 19-04-2022

Byrådspolitikere fra Hjørring Kommune rejser på studiebesøg i Edinburgh, Skotland, for at søge yderligere inspiration til arbejdet med Ungegarantien.

Edinburgh

Det er en fælles studietur for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget og Børne-, Fritids og Undervisningsudvalget.

Formanden for kommunens Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalg Per Møller (K) glæder sig over muligheden for at få et godt førstehåndsindtryk af hvordan skotterne helt konkret arbejder med at styrke de unges evne til at navigere i de mange uddannelses- og jobmuligheder: “Vi vil gerne høre skotternes konkrete erfaringer med at sikre de unge bedre overgang til uddannelse og job. Vi vil bruge deres erfaringer som indspil i vores videre proces med at sætte konkrete mål for overgangen til uddannelse og job”.

Fungerende formand for kommunens Børne-, Fritids og Undervisningsudvalg Lene Bjørn Sørensen (R) deltager ikke på studieturen og har prioriteret at være til rådighed for de elever, hun skal føre til afgangseksamen om lidt, og fremhæver, at hun har været i tæt dialog med udvalget, og udvalgets næstformand, Lone Olsen (V) om at der på studieturen: ”Skal være fokus på hvordan skotterne arbejder med praksisfaglighed i grundskolerne, og søges inspiration til at styrke sammenhængen mellem Ungegarantien og de forebyggende indsatser i forhold til de mest udsatte børn og unge.”

Studieturen er et politisk genbesøg til Edinburgh idet det daværende Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalg blev inspireret til Ungegarantien på en studietur til Edinburgh i april 2018.

For mere information:

Formanden for kommunens Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalg Per Møller (K), 1. viceborgmester 4081 6531
Fungerende formand for kommunens Børne-, Fritids og Undervisningsudvalg Lene Bjørn Sørensen (R) 4193 7759
Næstformand for kommunens Børne-, Fritids og Undervisningsudvalg Lone Olsen (V) 4193 7746
Direktør for Børne-, Fritids og Undervisningsforvaltningen, Jesper Carlsen, 3046 0337

Du vil løbende kunne følge med i udvalgenes fælles studietur her.